Välkommen till vår användarguide

Trots att vi har försökt göra det väldigt enkelt kommer här en kort guide för att hjälpa dig med redigeringen.

Organisera PDF
Slå samman PDF-filer

Slå samman PDF-filer

För att slå samman två eller fler PDF-filer, välj dokumenten från din enhet eller från ditt Google Drive eller Dropbox-konto. Du kan ordna filerna på vilket sätt du vill innan de slås ihop.

Du kan även kombinera flera lösenordsskyddade dokument till ett. Ladda upp de valda filerna, bearbeta dem och ladda sedan ner din sammanslagna fil. Se gränser för sammanslagning av PDF för alla kontotyper.

Dela upp PDF

Dela upp PDF

För att dela en PDF i olika filer, välj dokumentet från din enhet eller från ditt molnlagringskonto som Google Drive eller Dropbox. Du kan även dela upp lösenordsskyddade dokument.

Ladda upp filen som ska delas. Du kan antingen dela filen efter intervall eller extrahera alla sidor. Du kan även slå samman intervall till en PDF-fil. Tryck på knappen dela PDF, så är du redo att köra. Se gränser för delning av PDF för varje kontotyp.

Radera sidor

Radera sidor

För att radera sidor från en eller flera PDF-filer, ladda upp din fil från din enhet eller ladda ner den från ditt molntjänstkonto som Google Drive eller Dropbox. Du kan även radera sidor från lösenordsskyddade dokument.

Du kommer att se en miniatyrbild av varje sida i din fil. När du laddar upp mer än en fil kommer miniatyrbilderna från varje fil att ha en ram i olika färg. Du kan klicka på varje miniatyrbild för att radera den sidan. Efter att du har klickat kommer ett rött kryss att visas över miniatyrbilden, vilket visar att sidan kommer att raderas. Klicka på knappen för att radera sidor för att ladda ner din bearbetade PDF. Se gränser för att radera sidor för varje kontotyp.

Extrahera sidor

Extrahera sidor

För att extrahera sidor från en PDF-fil, ladda upp din fil från din enhet eller från ditt molnlagringskonto som Google Drive eller Dropbox. Du kan även radera sidor från lösenordsskyddade dokument.

Du kommer att se en miniatyrbild av varje sida i din fil. När du laddar upp mer än en fil kommer miniatyrbilderna av varje fil att ha en ram av olika färg. Klicka på sidorna du vill extrahera. Välj om du vill slå samman alla extraherade sidor till en ny PDF, eller ladda ner dem i en .zip-mapp. Klicka sedan på knappen för att extrahera sidorna. Se gränser för extrahering av sidor för varje kontotyp.

Organisera PDF

Organisera PDF

För att organisera sidorna från en PDF-fil, ladda upp din fil från din enhet eller ladda ner den direkt från molnet genom ditt Google Drive eller Dropbox-konto. Du kan även radera sidor från lösenordsskyddade dokument.

Du kommer att se en miniatyrbild av varje sida i din fil. När du laddar upp mer än en fil kommer miniatyrbilderna från varje fil att ha en ram i olika färg. Sedan kan du radera eller dra och släppa miniatyrbilderna för att flytta runt PDF-sidorna hur du vill. Klicka på knappen för att organisera om din PDF för att ladda ner din nya PDF-fil. Se gränserna för att organisera om PDF-filer för varje kontotyp.

Optimera PDF
Vattenstämpla BILD

Komprimera PDF

För att komprimera PDF-filer, välj dokumenten från din enhet eller från ditt Google Drive eller Dropbox-konto. Ladda upp filen eller filerna som ska optimerats. Välj mellan extrem, hög eller normal kompressionsnivå och klicka sedan på knappen komprimera PDF. Ju högre kompression, desto mindre filstorlek och lägre kvalitet.

Klicka på knappen komprimera PDF för att ladda ner din minskade PDF-fil eller spara den tillbaka till molnet. Se gränser för komprimering av PDF för varje kontotyp.

Redigera PDF
Redigera PDF

Redigera PDF

För att redigera din PDF, ladda upp din fil från din enhet eller från ditt Google Drive- eller Dropbox-konto.

När du är inne i PDF-läsaren, använd då det översta verktygsfältet för att navigera genom dina dokument. Klicka på kuggghjuls-ikonen för att bestämma inställningarna för din sida. Du kan visa en enskild sida eller flera sidor samtidigt. För att flytta i och runt enskilda sidor, välj hand-ikonen. Använd förstoringsglaset för att zooma in och ut ur specifika sektioner på dokumentet.

För att lägga till element eller text på en sida, skrolla ner till sidan som du vill redigera. Välj mellan de tillgängliga ikonerna Text, Bild eller Form verktygsfältet Redigera PDF på toppen av läsaren. Använd musen för att ändra storlek eller flytta ett element som du vill på samma sida där det skapades.

För att lägga till element på en annan sida, navigera till sidan och välj sedan ett nytt föremål från verktygsfältet. Ändra färg, transparens, ramfärg, rotation, format eller linjernas tjocklek för dina bilder, former eller text genom deras egenskapsreglage. Klicka på 'Redigera PDF'-knappen för att bearbeta din fil.

Lägg till sidnummer

Lägg till sidnummer

För att numrera PDF-sidor, ladda upp dina filer från din enhet eller från ditt Google Drive eller Dropbox-konto. Välj om du vill numrera alla sidor eller bara vissa sidor. Välj sidointervallet att numrera. Du kan även redigera positionen för sidnumret, och formatet (typsnitt, storlek, färg, genomskinlighet…) i verktygsfältet.

Klicka sedan på knappen lägg till sidnummer och ladda ner filen eller spara din numrerade PDF tillbaka till molnet. Se gränser för sidonumrering för varje kontotyp.

Lägg till vattenstämpel

Lägg till vattenstämpel

För att vattenstämpla PDF-filer, ladda upp din PDF från din enhet eller från ditt Google Drive eller Dropbox-konto. Du kan kombinera text och bild i din vattenstämpel, som kommer att stämplas på samma plats på alla sidorna i din fil. Du kan anpassa format, plats och genomskinlighet.

Klicka sedan på knappen lägg till vattenstämpel och ladda ner filen eller spara din vattenstämplade PDF tillbaka till molnet. Se gränser för vattenstämpling för varje kontotyp.

Reparera PDF

Reparera PDF

För att reparera en PDF, ladda upp din skadade eller korrupta PDF-fil från din enhet eller från ditt Google Drive eller Dropbox-konto. Vårt verktyg kommer att försöka att analysera, reparera eller återställa innehåll från din korrupta fil.

Klicka sedan på knappen reparera och ladda ner filen eller spara din reparerade PDF tillbaka till molnet. Se gränser för reparation för varje kontotyp.

Omvandla till PDF
JPG till PDF

JPG till PDF

För att omvandla en eller fler filer från JPG till PDF, ladda upp dina bilder från din enhet eller direkt från ditt Google Drive eller Dropbox-konto.

Välj om du vill ha din PDF-fil i porträtt- eller landskapsformat och om du vill ha den med eller utan marginaler. Du kan även slå samman alla bilder i en enda PDF-fil. Sedan kan du ladda ner din PDF-fil eller spara den tillbaka till molnet. Se gränser för JPG till PDF för varje kontotyp.

WORD till PDF

WORD till PDF

För att omvandla ett eller fler dokument från Word till PDF, välj dokumenten från din enhet eller från ditt molnlagringskonto som Google Drive eller Dropbox.

Klicka på omvandla till PDF för att omvandla din .docx-fil till ett icke-redigerbart dokument. Ladda sedan ner din PDF eller spara den tillbaka till molnet. Se gränser för Word till PDF för varje kontotyp.

POWERPOINT till PDF

POWERPOINT till PDF

För att omvandla en eller fler filer från PowerPoint till PDF, ladda upp dokumenten från din enhet eller direkt från molnet genom Google Drive eller Dropbox.

Klicka på omvandla till PDF för att omvandla din .pptx-fil till ett icke-redigerbart dokument. Alla bilder och text från din .pptx-presentation kommer att omvandlas till en PDF-fil. Ladda sedan ner din PDF eller spara den tillbaka till molnet. Se gränser för PowerPoint till PDF för varje kontotyp.

Excel till PDF

EXCEL till PDF

För att omvandla en eller fler filer från Excel till PDF, ladda upp dokumenten från din enhet eller direkt från ditt Google Drive eller Dropbox-konto.

Klicka på omvandla till PDF för att göra din .xlsx till ett icke-redigerbart dokument. Alla dina tabeller och din grafik från din Excel-fil kommer att omvandlas till ett PDF-dokument. Sedan kan du ladda ner din PDF-fil eller spara den tillbaka till molnet. Se gränser för Excel till PDF för varje kontotyp.

HTML till PDF

HTML till PDF

För att omvandla en webbsida till PDF, ladda upp dina bilder från din enhet direkt från ditt Google Drive- eller Dropbox-konto.

Klistra in den länk du vill omvandla i textrutan. En förhandsvisning av dokumentet kommer att visas. Du kan anpassa orienteringen och lägga till marginalen för det resulterande dokumentet från sidomenyn.

Klicka på 'Omvandla till PDF'-knappen. Ladda ner din exporterade webbsida eller spara den i molnet. Markera 'HTML till PDF' begränsningar för varje kontotyp.

Omvandla från PDF
PDF till JPG

PDF till JPG

För att omvandla en PDF till en JPG-bild, välj vilen från din enhet eller från ditt Google Drive eller Dropbox-konto.

Du kan omvandla dina PDF till en JPG eller extrahera alla bilder i en .zip-fil. Klicka sedan på "Omvandla till JPG"-knappen för att omvandla dina PDF till JPG. Se gränserna för omvandling av PDF till JPG för alla kontotyper.

PDF till WORD

PDF till WORD

För att omvandla ett eller fler dokument från PDF till Word, välj dokumenten från din enhet eller från ditt molnlagringskonto som Google Drive eller Dropbox.

Klicka på omvandla till Word för att omvandla din PDF-fil till ett redigerbart dokument. Ladda sedan ner din .docx-fil eller spara den tillbaka till molnet. Se gränser för PDF till Word för varje kontotyp.

PDF till POWERPOINT

PDF till POWERPOINT

För att omvandla PDF-filer till PowerPoint, ladda upp dokumenten från din enhet eller direkt från molnet genom Google Drive eller Dropbox.

Klicka på omvandla till PowerPoint för att omvandla din PDF-fil till ett redigerbart dokument. Alla bilder, text och grafik från din PDF kommer att omvandlas till en PowerPoint-fil. När du omvandlas ett dokument med flera sidor kommer varje sida att omvandlas till en .pptx-bild. Ladda sedan ner din .pptx-fil eller spara den tillbaka till molnet. Se gränser för PDF till Powerpoint för varje kontotyp.

PDF till Excel

PDF till EXCEL

För att omvandla en eller fler filer från PDF till Excel, ladda upp dokumenten från din enhet eller direkt från ditt Google Drive eller Dropbox-konto.

Klicka på omvandla till Excel för att göra din PDF-fil till ett redigerbart dokument. Alla tabeller och grafik från din PDF kommer att konverteras till ett .xslx-dokument. Ladda sedan ner din Excel-fil eller spara den tillbaka till molnet. Se gränser för PDF till Excel för varje kontotyp.

PDF-säkerhet
Lås upp PDF

Lås upp PDF

För att ta bort lösenordet från en PDF-fil, ladda upp dokumentet från din enhet eller direkt från ditt Google Drive eller Dropbox-konto.

Klicka sedan på knappen lås upp PDF. Vårt verktyg kommer att låsa upp ditt dokument genom att ta bort lösenordet. Se gränser för upplåsning av PDF för varje kontotyp.

Skydda PDF

Skydda PDF

För att säkra en PDF med ett lösenord, ladda upp dokumentet från din enhet eller direkt från ditt Google Drive eller Dropbox-konto.

Välj ett användarlösenord för att kryptera och säkra din PDF-fil. Klicka sedan på knappen skydda PDF för att lägga till lösenordet i din fil. Se gränser för att skydda PDF-filer för varje kontotyp.

PDF till PDF/A

PDF till PDF/A

För att omvandla en eller flera PDF till PDF/A, ladda upp dokumentet från din enhet eller direkt från ditt Google Drive eller Dropbox-konto.

Klicka sedan på knappen PDF till PDF/A och ladda ner eller spara din PDF för långtidslagring till molnet. Se gränser för PDF till PDF/A för varje kontotyp.

Signera PDF

Signera PDF

För att signera ditt eget dokument

Ladda upp dokumentet till vårt Signera PDF-verktyg. Signera. Välj din önskade signaturmetod från sidomenyn för att anpassa din signatur. Du kan antingen rita din signatur, ladda upp en befintlig eller signera med text. Du kan lägga till andra fält till din signatur som datum och initialer. Ladda ner. Klicka på 'Signera PDF'-knappen för att ladda ner din signerade PDF eller spara den till molnet.

För att samla in e-signaturer

För att skapa en signaturförfrågan, ladda upp dokumentet till vårt Signera PDF-verktyg. När du har laddat upp ditt PDF-dokument, skapa en signaturförfrågan. Du kommer att behöva lägga till undertecknare, inklusive signaturfält, justera säkerhetsparametrar och sedan skicka. Signering. Alla undertecknare mottar ett e-postmeddelande med åtkomst till dokumentet, och de kommer att kunna läsa och signera det. Ladda ner. När signaturprocessen har slutförts mottar du en kopia av det signerade dokumentet tillsammans med alternativet att ladda ner en verifieringskedja. Verifieringskedjan kan användas som bevis i juridiska förfaranden.

Teknikkoncept

Lösenordsskyddade filer

Om du bearbetar en lösenordsskyddad fil kommer vi att be om din hjälp att öppna den. När den har öppnats och bearbetats lovar vi att inte lagra lösenordet på våra servrar.

Roterar filer

Du kan rotera dina filer genom att hålla musen över en fil och klicka på ikonen (). Men om du vill rotera fler än 10 filer samtidigt kan du göra det automatiskt i popup-fönstret som kommer att synas. Innan du kan göra så behöver du ladda alla sidorna för att rotera dem i samma riktning.

JPG till PDF-rotering

Att rotera en bild i ett PDF-dokument påverkar endast bilden. Efteråt kommer du att kunna välja sidorientering (vertikal eller horisontell) med den nyligen roterade bilden.

Organisering av filer

Filer kan organiseras på olika sätt. Drag och släpp dem hur du vill; du kan även ordna dem i bokstavsordning genom att klicka på ikonen (), och du har även alternativet att ordna dem i motsatt bokstavsordning genom att klicka på ikonen ().

Komprimering av filer

Efter bearbetning av dina filer kommer du att se den ursprungliga filstorleken och med vilken procent de har minskats. Om PDF-filerna redan har optimerats kommer vi inte kunna minska dem mer.

Uppladdning och bearbetning

Uppladdnings- och bearbetningstiden för dina filer beror på din internetanslutning och storleken på de filer du har valt. Om webbläsaren stängs medan dina filer bearbetas kan du kontrollera deras bearbetningsstatus i menyn Mitt konto, i avsnittet Senast bearbetade filer.

Laddar ner

Filerna kommer att raderas från våra servrar efter en kort tid, beroende på vilken typ av användare du är. Du kan också spara filen direkt tillbaka till molnet, på ditt Google Drive eller Dropbox-konto. Du kan avbryta giltigheten för nedladdningslänken närhelst du vill.

Arbeta från molnet

Du behöver inte ha filerna du vill bearbeta på din enhet. Om du har ett Google Drive eller Dropbox-konto kan du ladda ner dem direkt till vår sida. När dina filer har bearbetats kan du spara dem till molnet igen. För att bearbeta molnbaserade filer behöver du ange lösenordet till ditt molnkonto den första gången du använder den här funktionen. Dina lösenord kommer inte att lagras på vårt system. Den här funktionen är särskilt användbar när du arbetar från en mobil enhet eller surfplatta.

Välj filer att ladda upp

För att välja filer från din dator kan du klicka på knappen "Välj bilder". Om du vill välja mer än en fil samtidigt, håll in Ctrl-knappen när du klickar på filerna. Om filerna är i ordning, klicka på den första och den sista medan du håller inne Shift-knappen. Du kan även dra och släppa dem direkt till vår canvas.

Minimumkrav

Vi rekommenderar att du använder våra verktyg från följande webbläsare: Chrome, Firefox, Explorer +10 och Safari. När du arbetar från Explorer version 8 och 9 kommer inläsningsalternativet från dokumentsidor att inaktiveras. iLovePDF behöver arbeta med Javascript aktiverat.

Tekniska frågor

Den här nya versionen av iLovePDF har designats för att vara mycket enklare att arbeta med, och vi har försökt fixa alla tekniska problem. Om du fortfarande skulle stöta på några problem får du dock gärna höra av dig. Om filen inte innehåller hemligt material kan du bifoga den i ditt mejl så att vi kan lösa problemet snabbare. Vi kommer att göra allt vi kan för att hitta en lösning.

Ojdå! Något är fel med din internetanslutning...