Добре дошли в нашето ръководство за потребителя

Въпреки че сме опитали да го направим наистина просто, ето кратко ръководство, което да ви помогне относно процеса на редактиране.

Организиране PDF
Обединяване на PDF

Обединяване на PDF

За да обедините два или повече PDF файла, качете файла си от вашето устройство или от вашият Google Drive или Dropbox акаунт. Можете да организирате файловете, които ви харесва, преди да ги обедините.

Също така можете да обедините няколко защитени с парола документи в един. Качете избраните файлове, обработете ги и след това изтегляте обединения файл. Проверете "Обединяване на PDF" лимитите за всеки тип профил.

Разделяне на PDF

Разделяне на PDF

За да разделите PDF в различни файлове, изберете документа от вашето устройство или от вашите облачни акаунти, като например Google Drive или Dropbox. Можете също така да разделите документи, защитени с парола.

Качете файлът който искате да се раздели. Можете да разделите файла си по диапазони или да извлечете всички страници. Можете също така да обедините всички диапазони в един PDF файл. Натиснете бутона за разделяне на PDF и сте готови. Маркирайте "Разделяне на PDF" лимити за всеки тип профил.

Премахни страници

Премахни Страници

За да премахнете страници от един или няколко PDF файла, качете файла си от вашето устройство или да го изтеглите от свързаните с облачни акаунти като Google Drive или Dropbox. Можете също така да премахвате страници от документи, защитени с парола.

Ще видите миниатюра на всяка страница от вашия файл. Когато качвате няколко файла, миниатюрите на всеки файл ще бъдат в различен цвят. Можете да кликнете върху всяко миниатюрно изображение, за да премахнете тази страница. След като кликнете, върху миниатюрата ще се появи червен кръст, показващ, че страницата ще бъде премахната. Натиснете върху бутона Премахване на Страници, за да изтеглите обработения PDF файл. Проверете "Премахване на страниците" лимитите за всеки тип профил.

Извлечи страници

Извличане на Страници

За да извличете страници от PDF файл, качвате файла си от вашето устройство или от профилите си за съхранение на облак като Google Drive или Dropbox. Можете също да премахвате страници от документи, защитени с парола.

Ще видите миниатюра на всяка страница от вашия файл. Когато качвате повече от един файл, миниатюрите на всеки файл ще бъдат в различен цвят. Кликнете върху страниците, които искате да извлечете. Изберете дали искате да обедините всички извлечени страници в нов PDF файл или да ги изтеглите в папка .zip. След това натиснете бутона Извличане на страниците. Проверете "Извличане на страници" лимитите за всеки тип профил.

ИЗОБРАЖЕНИЕ с воден знак

Организиране PDF

За да организирате страниците от PDF файл, качете файла си от вашето устройство или го изтеглете директно от облака през вашия Google Drive или Dropbox акаунт. Можете също така да премахвате страници от документи, защитени с парола.

Ще видите миниатюра на всяка страница от вашия файл. Когато качвате повече от един файл, миниатюрите на всеки файл ще бъдат в различен цвят. След това можете да премахнете или завлачите и пуснете миниатюрите, за да пренаредите PDF страниците както желаете. Натиснете бутона 'Организиране на PDF', за да изтеглите новия PDF файл. Проверете "Организиране на PDF" лимитите за всеки тип профил.

Оптимизиране на PDF
ИЗОБРАЖЕНИЕ с воден знак

Компресиране на PDF

За да компресирате PDF файлове, изберете документите от вашето устройство или от вашия Google Drive или Dropbox акаунт. Качете файла или файловете за оптимизиране. Изберете между екстремно, високо или нормално ниво на компресия и след това натиснете бутона Компресиране на PDF. Колкото по-голяма компресия, толкова по-нисък ще е размера и качеството на файла.

Кликнете върху бутона "Компресиране на PDF", за да изтеглите намаления си PDF или да го запазите обратно в облака. Проверете "Компресиране на PDF" лимитите за всеки тип профил.

Редактиране на PDF
Редактиране на PDF

Редактиране на PDF

To edit your PDF, upload your file from your device or from your Google Drive or Dropbox account.

Once inside the PDF viewer, use the top toolbar to navigate through your document. Click on the wheel icon to decide your page setup. You can view a single page or multiple pages at once. To move in and around individual pages, select the hand icon.Use the magnifying glasses to zoom in and out on specific sections of the document.

To add elements or text to a page, scroll down to the page which you want to edit. Choose from the Text, Image or Shape icons available in the Edit PDF toolbar at the top of the viewer. Use your mouse to resize or move any element as you wish on the same page where it was created.

To add elements to a different page, navigate to the page and then select a new item from the toolbar. Change the colour, transparency, border color, rotation, format or line thickness of your images, shapes or texts using their property bars. Click the ‘Edit PDF’ button to process your file.

Добавяне на номера на страници

Добавяне на номера на страници

За да номерирате PDF страници, качете файла си от вашето устройство или от вашият Google Drive или Dropbox акаунт. Изберете дали искате да номерирате всички страници или само челните страници. Изберете диапазона на страниците до номер. Можете също така да редактирате позицията на номера си и неговия формат (тип, размер, цвят, непрозрачност...) в лентата с инструменти.

След това натиснете бутона "Добавяне на Номера на Страниците" и изтеглете или запазете обратно в облака вашият номериран PDF файл. Проверете "Номерата на страниците" лимитите за всеки тип профил.

Добавяне на воден знак

Добавяне на воден знак

За да поставите воден знак на PDF файлове, качете своя PDF файл от вашето устройство или вашия Google Drive или Dropbox акаунт. Можете да комбинирате текст и изображение във вашия воден знак, който ще бъде щампован в една и съща позиция на всички страници от вашия файл. Можете да персонализирате формата, ориентацията и прозрачноста.

След това натиснете бутона "Добавяне на воден знак" и изтеглете или запишете обратно в облака вашия PDF с воден знак. Проверете "Воден знак" лимитите за всеки тип профил.

Поправи PDF

Поправи PDF

За да repair a PDF, качете вашия повреден или развален PDF файл от вашето устройство или от вашия Google Drive или Dropbox акаунт. Нашият инструмент ще се опита да анализира, поправи или възстанови съдържанието от вашия повреден файл.

След това натиснете бутона "Поправи" и изтеглете или запишете обратно в облака вашия поправен PDF. Проверете "Поправка на PDF" лимитите за всеки тип профил.

Конвертирай в PDF
JPG в PDF

JPG в PDF

За да конвертирате един или повече файлове JPG в PDF, качете изображения от вашето устройство или директно от вашите Google Drive или Dropbox акаунти.

Изберете дали искате изходният PDF файл да бъде в портретен или пейзажен режим и ако го искате с поле или без. Можете също така да обедините всички изображения в един PDF файл. След това изтеглете PDF файла или го запазете обратно в облака. Проверете "JPG в PDF" лимитите за всеки тип профил.

WORD в PDF

WORD в PDF

За да конвертирате един или повече документи от WORD в PDF, изберете документите от вашето устройство или от облачните си акаунти, като например Google Drive или Dropbox акаунт.

Кликнете върху "Конвертиране в PDF", за да превърнете .docx документа си в такъв, който не може да се редактира. След това изтеглете PDF файла или го запазете обратно в облака. Проверете "Word в PDF" лимитите за всеки тип профил.

POWERPOINT в PDF

POWERPOINT в PDF

За да конвертирате един или повече файлове Power Point в PDF, качете документите от вашето устройство или направо от Облака през Google Drive или Dropbox.

Кликнете върху Конвертиране в PDF, за да превърнете .pptx документа ви в такъв, който не може да се редактира. Всички снимки и текст от вашата .pptx презентация ще бъдат преобразувани в PDF файл. След това изтеглете PDF файла или го запазете обратно в облака. Проверете "Power Point в PDF" лимитите за всеки тип профил.

Excel към PDF

EXCEL в PDF

За да конвертирате един или повече файлове Excel в PDF, качете документите от вашето устройство или директно от вашият Google Drive или Dropbox акаунт.

Кликнете върху "Преобразуване в PDF", за да превърнете вашия .xlsx в документ, който не може да се редактира. Всички таблици и графики от вашия Excel ще бъдат преобразувани в PDF документ. След това изтеглете PDF файла или го запазете обратно в облака. Проверете "Excel в PDF" лимитите за всеки тип профил.

HTML to PDF

HTML to PDF

To convert a webpage to PDF, upload your images from your device or straight from your Google Drive or Dropbox accounts.

Paste the URL you want to convert in the text box. A preview of the document will be shown. You can customize the orientation and the margin of the resulting document from the sidebar menu.

Click the 'Convert to PDF' button. Download your exported webpage or save it back to the Cloud. Check 'HTML to PDF' limits for each account type.

Конвертиране от PDF
PDF в JPG

PDF в JPG

За да конвертирате PDF в JPG изображение, изберете файла от вашето устройство или от вашия Google Drive или Dropbox акаунт.

Можете да трансформирате PDF файла в JPG или да извлечете всички снимки в .zip файл. След това натиснете бутона "Преобразуване в JPG", за да превърнете PDF файла в JPG. Проверете "PDF в JPG" лимитите за всеки тип профил.

PDF в WORD

PDF в WORD

За да конвертирате един или повече документи от PDF в Word, изберете документите от вашето устройство или от облачните си акаунти, като например Google Drive или Dropbox акаунт.

Кликнете върху "Конвертиране в Word", за да превърнете PDF файла в редактируем документ. След това изтеглете файла .docx или го запишете обратно в облака. Проверете "PDF в Word" лимитите за всеки тип профил.

PDF в POWERPOINT

PDF в POWERPOINT

За да конвертирате PDF файлове към Power Point, качете документите от вашето устройство или директно от облака Google Drive или Dropbox.

Кликнете върху "Конвертиране в Power Point", за да превърнете PDF файла в редактируем документ. Всички снимки, текст и графики от PDF файла ще бъдат преобразувани в PDF файл. При конвертиране на документ от няколко страници всяка страница ще бъде трансформирана в .pptx слайд. След това изтеглете файла .pptx или го запишете обратно в облака. Проверете "PDF към Power Point" лимитите за всеки тип профил.

Pdf в Excel

PDF в EXCEL

За да конвертирате един или повече файлове от PDF в Excel, качете документите от вашето устройство или директно от вашите Google Drive или Dropbox акаунт.

Кликнете върху "Преобразуване в Excel", за да превърнете PDF файла в редактируем документ. Всички таблици и графики от PDF файла ще бъдат конвертирани в документ .xslx. След това изтеглете файла в Excel или го запазете обратно в облака. Проверете "PDF в Excel' лимитите за всеки тип профил.

PDF Сигурност
Отключи pdf

Отключване на PDF

За да премахнете паролата от PDF файл, качете документа си от вашето устройство или директно от Google Drive или Dropbox акаунт.

След това кликнете върху бутона "Отключи PDF". Нашият инструмент ще отключи документа ви, като премахне паролата му. Проверете "Отключване на PDF" лимитите за всеки тип профил.

Защита на PDF

Защита на PDF

За да secure a PDF с парола, качвете документа си от вашето устройство или директно от вашия Google Drive или Dropbox account.

Изберете парола за потребител, за да шифровате и защитете своя PDF файл. След това натиснете бутона "Защита на PDF", за да добавите паролата във файла си. Проверете "Защита на PDF" лимитите за всеки тип профил.

PDF в PDF/A

PDF в PDF/A

За да конвертирате или да конвертирате партидата си PDF в PDF/A, качете документа от вашето устройство или направо от вашия Google Drive или Dropbox акаунт.

След това натиснете бутона "PDF в PDF/A" и изтеглете или запазете обратно в облака вашия конвертиран PDF файл за дългосрочно архивиране и съхранение. Проверете "PDF в PDF/A" лимитите за всеки тип профил.

Технически концепции

Защитени с парола файлове

Ако обработвате файл, защитен с парола, ще ви помолим да ни помогнете да го отворим. След като бъде отворен и обработен, ние се ангажираме да не съхраняваме тази парола на нашите сървъри.

Завъртане на файлове

Можете да завъртите файловете си, като задържите курсора на мишката над даден файл и кликнете върху иконата (). Но ако искате да завъртите повече от 10 файла наведнъж, можете да го направите автоматично в изскачащия прозорец, който ще се появи. Преди да можете да го направите, ще трябва да накарате всички страници да се въртят в същата посока.

JPG в PDF въртене

Завъртането на изображение в PDF документ засяга само изображението. След това ще можете да изберете ориентацията на страницата (вертикална или хоризонтална) с току що завъртяното изображение.

Организиране на файлове

Файловете могат да бъдат организирани по различни начини. Завлечете и пуснете ги както желаете; можете също така да ги подредите по азбучен ред, като кликнете върху () икона; а също имате възможност да ги подредите в обратен азбучен ред, като кликнете върху () икона.

Компресиране на файлове

След като обработите файловете си, ще видите оригиналния размер на файла и до какъв процент те са били намалени. При PDF файловете, които вече са оптимизирани, няма да могат да бъдат компресираме повече.

Качване и обработка

Времето за качване и обработка на файлове ще зависи от вашата интернет връзка и от размера на файловете, които сте избрали. Ако браузърът се затвори докато обработвате файловете си, можете да проверите състоянието им на обработка в менюто "Моят профил" в секцията "Последни обработвани файлове".

Сваляне

Изходните файлове ще бъдат изтрити от нашите сървъри след определен период от време, в зависимост от вашия потребителски тип. Можете също така да ги запазвате направо обратно в облака, на вашия Google Drive или Dropbox акаунти. Можете да отмените валидността на връзката за изтегляне когато пожелаете.

Работа от облака

Не е нужно файловете, които искате да обработвате, да са съхранени във вашето устройство. Ако имате Google Drive или Dropbox Акаунт, можете да ги изтеглите директно на нашата страница. След като файловете ви бъдат обработени, можете да ги запазите обратно в облака. За да обработвате съхранени в облак файлове, при първото използване на тази функция ще трябва да въведете паролата за облачния си акаунт. Паролите ви няма да се съхраняват в нашата система. Тази функция е особено полезна, когато работите от мобилно устройство или таблет.

Изберете файловете за качване

За да изберете файлове от компютъра си, можете да го направите, като натиснете бутона "Избор на изображения'. Ако искате да изберете повече от един файл едновременно, задръжте клавиша "Ctrl", докато щраквате върху файловете. Ако файловете са в последователен ред, кликнете върху първия и последния, като задържите клавиша "Shift". Можете също да ги завлачите и пуснете направо на нашето платно.

Минимални изисквания

Препоръчваме да използвате нашите инструменти от следните браузъри: Chrome, Firefox, Explorer +10 и Safari. Когато работите от Explorer версия 8 и 9, опцията за рендиране на страниците на документите ще бъде деактивирана. iLovePDF трябва да работи с активиран Javascript.

Технически проблеми

Тази нова версия на iLovePDF е създадена, за да работи много по-лесно и се опитахме да се справим с всеки технически проблем. Все пак, ако някога се сблъскате с някакъв проблем, не се колебайте да се свържете с нас. Ако файлът не съдържа поверителни материали, прикачете го към имейл към нас, за да разрешим проблема по-бързо. Ние ще направим всичко по нашите сили, за да измислим решение.

Упс! Нещо не е наред с Вашата интернет връзка...