Сканиране към PDF

Сканирайте документи от вашия смартфон към вашия браузър

Стъпка 1

Използвайте камерата на вашия смартфон, за да сканирате този QR код

QR Code

Стъпка 2

Прекъснато 📴

За да сканирате документите си, моля, следвайте инструкциите на екрана на мобилния си телефон и докоснете Запазване, когато сте готови

Не затваряйте този раздел.

Scan QR

Стъпка 1

Progress

Търсене на iLovePDF Mobile...

... за да се свържете с вашето мобилно устройство.

Стъпка 2

Прекъснато 📴

За да сканирате документите си, моля, следвайте инструкциите на екрана на мобилния си телефон и докоснете Запазване, когато сте готови

Не затваряйте този раздел.

Scan QR

Стъпка 2

Прекъснато 📴

За да сканирате документите си, моля, следвайте инструкциите на екрана на мобилния си телефон и докоснете Запазване, когато сте готови

Не затваряйте този раздел.

Scan QR

Стъпка 2

Свързан с: device-name device-model 📱

Здравей, Потребител! За да сканирате документите си, моля, следвайте инструкциите на екрана на мобилния си телефон и докоснете Запазване, когато сте готови

За да сканирате документите си, моля, следвайте инструкциите на екрана на мобилния си телефон и докоснете Запазване, когато сте готови

Не затваряйте този раздел.

Scan QR
КачванеПолучаване на файлове от Drive
КачванеПолучаване на файлове от Dropbox
Качване на 0 от 0 файла
Оставащо време - секунди - Скорост на качване - MB/S
Качени

Конвертиране на изображения в PDF...

Обработване
Упс! Нещо не е наред с Вашата интернет връзка...