Επίλεξε το πλάνο που σου ταιριάζει

Μηνιαία Χρέωση
Ετήσια Χρέωση
-44%Η ασφάλεια των δεδομένων σου αποτελεί προτεραιότητά μας

Εκτός από την κρυπτογράφηση δεδομένων κατά τη μεταφορά και παραμονή, λειτουργούμε βάσει των αποδεκτών προτύπων της βιομηχανίας, των κανονισμών, και των πιστοποιήσεων. Μάθε περισσότερα για την ασφάλειαΣύγκρινε λειτουργίες πλάνου

Δωρεάν Premium Business
Υπηρεσία
Εργαλεία
Περιλαμβανόμενα εργαλεία
 • Συγχώνευση PDF
 • Διαχωρισμός PDF
 • Συμπίεση PDF
 • Office σε PDF
 • WORD σε PDF
 • POWERPOINT σε PDF
 • EXCEL σε PDF
 • PDF σε WORD
 • PDF σε WORD (OCR)
 • PDF σε POWERPOINT
 • PDF σε EXCEL
 • PDF σε EXCEL (OCR)
 • OCR PDF
 • PDF σε JPG
 • Εικόνα σε PDF
 • Προσθήκη αριθμών σελίδας
 • Προσθ. υδατογραφήματος
 • Περιστροφή PDF
 • Ξεκλείδωμα PDF
 • Προστασία PDF
 • Αφαίρεση PDF σελίδων
 • Αναταξινόμηση PDF σελίδων
 • Οργάνωση PDF σελίδων
 • PDF σε PDF/A
 • Επιδιόρθωση PDF
 • Web σε PDF
 • Επεξεργασία PDF
 • Υπογραφή PDF
 • Σάρωση σε PDF
 • Απόκρυψη περιεχομένων PDF
 • Αντιγραφή PDF
Όλα τα εργαλεία
 • Συγχώνευση PDF
 • Διαχωρισμός PDF
 • Συμπίεση PDF
 • Office σε PDF
 • WORD σε PDF
 • POWERPOINT σε PDF
 • EXCEL σε PDF
 • PDF σε WORD
 • PDF σε WORD (OCR)
 • PDF σε POWERPOINT
 • PDF σε EXCEL
 • PDF σε EXCEL (OCR)
 • OCR PDF
 • PDF σε JPG
 • Εικόνα σε PDF
 • Προσθήκη αριθμών σελίδας
 • Προσθ. υδατογραφήματος
 • Περιστροφή PDF
 • Ξεκλείδωμα PDF
 • Προστασία PDF
 • Αφαίρεση PDF σελίδων
 • Αναταξινόμηση PDF σελίδων
 • Οργάνωση PDF σελίδων
 • PDF σε PDF/A
 • Επιδιόρθωση PDF
 • Web σε PDF
 • Επεξεργασία PDF
 • Υπογραφή PDF
 • Σάρωση σε PDF
 • Απόκρυψη περιεχομένων PDF
 • Αντιγραφή PDF
Όλα τα εργαλεία
 • Συγχώνευση PDF
 • Διαχωρισμός PDF
 • Συμπίεση PDF
 • Office σε PDF
 • WORD σε PDF
 • POWERPOINT σε PDF
 • EXCEL σε PDF
 • PDF σε WORD
 • PDF σε WORD (OCR)
 • PDF σε POWERPOINT
 • PDF σε EXCEL
 • PDF σε EXCEL (OCR)
 • OCR PDF
 • PDF σε JPG
 • Εικόνα σε PDF
 • Προσθήκη αριθμών σελίδας
 • Προσθ. υδατογραφήματος
 • Περιστροφή PDF
 • Ξεκλείδωμα PDF
 • Προστασία PDF
 • Αφαίρεση PDF σελίδων
 • Αναταξινόμηση PDF σελίδων
 • Οργάνωση PDF σελίδων
 • PDF σε PDF/A
 • Επιδιόρθωση PDF
 • Web σε PDF
 • Επεξεργασία PDF
 • Υπογραφή PDF
 • Σάρωση σε PDF
 • Απόκρυψη περιεχομένων PDF
 • Αντιγραφή PDF
Επξεργασία παρτίδας
Περιορισμένος
 • Συγχώνευση PDF 25
 • Διαχωρισμός PDF 1
 • Συμπίεση PDF 2
 • Office σε PDF 1
 • WORD σε PDF 1
 • POWERPOINT σε PDF 1
 • EXCEL σε PDF 1
 • PDF σε Office 1
 • PDF σε WORD 1
 • PDF σε POWERPOINT 1
 • PDF σε EXCEL 1
 • OCR PDF 1
 • PDF σε JPG 2
 • Εικόνα σε PDF 20
 • Προσθήκη αριθμών σελίδας 2
 • Προσθ. υδατογραφήματος 2
 • Περιστροφή PDF 20
 • Ξεκλείδωμα PDF 2
 • Προστασία PDF 2
 • Οργάνωση PDF σελίδων 5
 • PDF σε PDF/A 1
 • Επιδιόρθωση PDF 1
 • Επεξεργασία PDF 1
 • Υπογραφή PDF 3
 • Απόκρυψη περιεχομένων PDF 1
Απεριόριστα
 • Συγχώνευση PDF 500
 • Διαχωρισμός PDF 1
 • Συμπίεση PDF 10
 • Office σε PDF 10
 • WORD σε PDF 10
 • POWERPOINT σε PDF 10
 • EXCEL σε PDF 10
 • PDF σε Office 10
 • PDF σε WORD 10
 • PDF σε POWERPOINT 10
 • PDF σε EXCEL 10
 • OCR PDF 10
 • PDF σε JPG 10
 • Εικόνα σε PDF 80
 • Προσθήκη αριθμών σελίδας 10
 • Προσθ. υδατογραφήματος 10
 • Περιστροφή PDF 80
 • Ξεκλείδωμα PDF 10
 • Προστασία PDF 80
 • Οργάνωση PDF σελίδων 20
 • PDF σε PDF/A 10
 • Επιδιόρθωση PDF 10
 • Επεξεργασία PDF 1
 • Υπογραφή PDF 5
 • Απόκρυψη περιεχομένων PDF 1
Απεριόριστα
 • Συγχώνευση PDF 500
 • Διαχωρισμός PDF 1
 • Συμπίεση PDF 10
 • Office σε PDF 10
 • WORD σε PDF 10
 • POWERPOINT σε PDF 10
 • EXCEL σε PDF 10
 • PDF σε Office 10
 • PDF σε WORD 10
 • PDF σε POWERPOINT 10
 • PDF σε EXCEL 10
 • OCR PDF 10
 • PDF σε JPG 10
 • Εικόνα σε PDF 80
 • Προσθήκη αριθμών σελίδας 10
 • Προσθ. υδατογραφήματος 10
 • Περιστροφή PDF 80
 • Ξεκλείδωμα PDF 10
 • Προστασία PDF 80
 • Οργάνωση PDF σελίδων 20
 • PDF σε PDF/A 10
 • Επιδιόρθωση PDF 10
 • Επεξεργασία PDF 1
 • Υπογραφή PDF 5
 • Απόκρυψη περιεχομένων PDF 1
Μέγεθος αρχείου ανά εργασία
Περιορισμένος
 • Συγχώνευση PDF 100 MB
 • Διαχωρισμός PDF 100 MB
 • Συμπίεση PDF 200 MB
 • Office σε PDF 15 MB
 • WORD σε PDF 15 MB
 • POWERPOINT σε PDF 15 MB
 • EXCEL σε PDF 15 MB
 • PDF σε Office 15 MB
 • PDF σε WORD 15 MB
 • PDF σε POWERPOINT 15 MB
 • PDF σε EXCEL 15 MB
 • OCR PDF 15 MB
 • PDF σε JPG 25 MB
 • Εικόνα σε PDF 40 MB
 • Προσθήκη αριθμών σελίδας 100 MB
 • Προσθ. υδατογραφήματος 100 MB
 • Περιστροφή PDF 100 MB
 • Ξεκλείδωμα PDF 100 MB
 • Προστασία PDF 100 MB
 • Οργάνωση PDF σελίδων 100 MB
 • PDF σε PDF/A 100 MB
 • Επιδιόρθωση PDF 100 MB
 • Επεξεργασία PDF 100 MB
 • Υπογραφή PDF 50 MB
 • Απόκρυψη περιεχομένων PDF 400 MB
Απεριόριστα
 • Συγχώνευση PDF 4 GB
 • Διαχωρισμός PDF 4 GB
 • Συμπίεση PDF 4 GB
 • Office σε PDF 4 GB
 • WORD σε PDF 4 GB
 • POWERPOINT σε PDF 4 GB
 • EXCEL σε PDF 4 GB
 • PDF σε Office 4 GB
 • PDF σε WORD 4 GB
 • PDF σε POWERPOINT 4 GB
 • PDF σε EXCEL 4 GB
 • OCR PDF 4 GB
 • PDF σε JPG 4 GB
 • Εικόνα σε PDF 4 GB
 • Προσθήκη αριθμών σελίδας 4 GB
 • Προσθ. υδατογραφήματος 4 GB
 • Περιστροφή PDF 4 GB
 • Ξεκλείδωμα PDF 4 GB
 • Προστασία PDF 4 GB
 • Οργάνωση PDF σελίδων 4 GB
 • PDF σε PDF/A 4 GB
 • Επιδιόρθωση PDF 4 GB
 • Επεξεργασία PDF 100 MB
 • Υπογραφή PDF 50 MB
 • Απόκρυψη περιεχομένων PDF 400 MB
Απεριόριστα
 • Συγχώνευση PDF 4 GB
 • Διαχωρισμός PDF 4 GB
 • Συμπίεση PDF 4 GB
 • Office σε PDF 4 GB
 • WORD σε PDF 4 GB
 • POWERPOINT σε PDF 4 GB
 • EXCEL σε PDF 4 GB
 • PDF σε Office 4 GB
 • PDF σε WORD 4 GB
 • PDF σε POWERPOINT 4 GB
 • PDF σε EXCEL 4 GB
 • OCR PDF 4 GB
 • PDF σε JPG 4 GB
 • Εικόνα σε PDF 4 GB
 • Προσθήκη αριθμών σελίδας 4 GB
 • Προσθ. υδατογραφήματος 4 GB
 • Περιστροφή PDF 4 GB
 • Ξεκλείδωμα PDF 4 GB
 • Προστασία PDF 4 GB
 • Οργάνωση PDF σελίδων 4 GB
 • PDF σε PDF/A 4 GB
 • Επιδιόρθωση PDF 4 GB
 • Επεξεργασία PDF 100 MB
 • Υπογραφή PDF 50 MB
 • Απόκρυψη περιεχομένων PDF 400 MB
Ομάδες
Έκπτωση όγκου
SSO
Υποστήριξη
Φόρμα Επικοινωνίας Αποκλειστικός Διαχειριστής Λογαριασμού
Υπηρεσία χωρίς διαφημίσεις
Συσκευές
Web
Desktop
Mobile
e-Signature
Απλές Ηλεκτρονικές Υπογραφές
Αιτήματα Υπογραφών
Ψηφιακές Υπογραφές
5 / μήνα περιλαμβάνονται
Προσαρμόσιμος όγκος
Προσαρμόσιμος όγκος
Εξατομικευμένο πιστοποιητικό
Εξατομικευμένο branding
Διαδρομή Ελέγχου
Επιτήρηση υπογεγραμμένου εγγράφου
Ασφάλεια
Ασφαλής σύνδεση Https
ISO27001 πιστοποίηση
Αποκλειστικό υλισμικό
Ξεκίνησε Μετάβαση σε Premium Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

Η Ομάδα Υποστήριξης απαντάει σχεδόν καθημερινά σε αυτές τις ερωτήσεις
Μπορώ να δοκιμάσω πριν αποκτήσω συνδρομή;

Ως δωρεάν χρήστης, έχετε περιορισμένη πρόσβαση στα εργαλεία μας. Αναβαθμίζοντας σε Premium, θα αποκτήσετε πρόσβαση στα εργαλεία με αναβαθμισμένα όρια εργασιών και μεγέθους.

Θέλω να αγοράσω πολλούς λογαριασμούς χρηστών. Μπορώ να έχω κάποια έκπτωση;

Τ iLovePDF είναι ήδη πολύ προσιτό οικονομικά. Για έως και 10 χρήστες, υπάρχει έκπτωση 33% στην Ετήσια Συνδρομή Μέλους. Για μεγαλύτερο αριθμό λογαριασμών χρηστών, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email.

Υπάρχει έκπτωση;

Ναι. Προσφέρουμε ειδικές εκπτώσεις σε φοιτητές. Αρκεί να κάνεις εγγραφή με τη φοιτητική σου διεύθυνση email και θα δικαιούσαι αυτόματα τη φοιτητική έκπτωση. Εάν η φοιτητική σου διεύθυνση email δεν αναγνωριστεί, θα σε παρακαλούσαμε να επικοινωνήσεις με την Ομάδα Υποστήριξης.

Μπορώ να έχω ενιαία χρέωση για πολλαπλούς λογαρισμούς;

Ναι. Μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε λογαριασμό σε μία πιστωτική κάρτα για συγκεντρωτική χρέωση. Απλά εισάγετε τις διευθύνσεις email των μελών της ομάδας σας και το πακέτο σας θα αναβαθμιστεί αυτόματα.

Ποιες μεθόδους πληρωμής δέχεστε;

Δεχόμαστε πληρωμές μέσω Visa, MasterCard, Discover, American Express και άλλων. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα, δεχόμαστε και πληρωμές μέσω PayPal. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής, ενημερώστε μας.

Μπορώ να ακυρώσω την συνδρομή μου;

Ακριβώς! Εάν ο λογαριασμός σου δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου, μπορείς να ακυρώσεις τη συνδρομή σου οποιαδήποτε στιγμή.

Τι γίνεται αν χρειαστεί να αλλάξω το πακέτο μου στα μέσα της συνδρομής μου;

Μπορείτε να προσθαφαιρέσετε τις άδειες από τον Λογαριασμό σας. Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συνδρομής σας και εμείς θα προσαρμόσουμε αυτόματα τις χρεώσεις.

Μπορείτε να μου εκδόσετε τιμολόγιο;

Ναι. Η Φορολογική Τιμολόγηση είναι διαθέσιμη για όλα τα Προγράμματα. Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Προσφέρουμε μηνιαία και ετήσια χρέωση. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα Τιμολόγιά σας και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις χρέωσης από την σελίδα του Λογαριασμού σας.

Ωχ! Κάτι συμβαίνει με την σύνδεσή σας στο internet...