How to add a watermark and page numbers to PDF

Protect PDF content with a watermark

Sep 1, 2022
Watermark PDF

Need to organize and protect your PDF by adding a watermark and page numbers? Use these free online tools to create a professional final document that's ready to share. 

How to add page numbers to a PDF

Make document browsing easier with the help of our PDF page numbering tool:

 1. Go to the Page Numbers tool.
 2. Upload your file.
 3. Choose between Single page or Facing pages.
 4. Customize the format and style of your page numbers. You can modify the size, typography and font color from the sidebar menu.
 5. Click Add page numbers.
  Add page numbers to PDF

How to Watermark PDFs

Stamp a watermark on your PDF documents to prevent unauthorized usage of your files:

 1. Go to our Watermark tool.
 2. Upload your file.
 3. Customize the position and style of your watermark using the settings, including Text, Position, and Layer.
 4. Click Add watermark.
  How to add a watermark to PDF

Thanks for your feedback

We truly value your feedback and we will continue working to make sure our PDF tools exceed your expectations. Run into some problems? Please let us know. We can solve every problem if we know about it.

Heart file

PDF tools for productive people

Get started

Bezpieczne w naszych rękach

Pamiętaj, że iLovePDF bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa.
 • Bez względu na to, z jakiego narzędzia korzystasz, stosujemy szyfrowanie end-to-end, aby zapewnić najwyższą ochronę przed kradzieżą lub przechwyceniem Twoich dokumentów.
 • Każdy dokument przesłany do naszego systemu jest automatycznie usuwany po 2 godzinach, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich.
 • Wszystkie nasze serwery są zabezpieczone zgodnie z prawem europejskim, jednym z najbardziej restrykcyjnych na świecie.