Witaj w przewodniku użytkownika

Mimo że korzystanie z naszej strony jest proste, poniższe krótkie instrukcje mogą przydać Ci się podczas edytowania plików.

Uporządkuj PDF
Scal plik PDF

Scal plik PDF

Aby scalić dwa lub więcej plików PDF, wybierz je ze swojego urządzenia lub Dysku Google albo konta na Dropbox. Możesz ułożyć pliki w dowolnej kolejności, zanim je scalisz.

Możesz również połączyć kilka dokumentów chronionych hasłem w jeden. Prześlij wybrane pliki, przetwórz je, a następnie pobierz scalony plik. Sprawdź limity scalania PDF-ów dla każdego typu konta.

Podziel PDF

Podziel PDF

Aby podzielić plik PDF, prześlij go ze swojego urządzenia lub konta w chmurze, na przykład Dysku Google lub Dropbox. Możesz też dzielić dokumenty chronione hasłem.

Prześlij plik, który chcesz podzielić. Możesz podzielić plik na kilka części lub wyodrębnić każdą stronę. Możesz również scalić części w jeden plik PDF. Wybierz przycisk „Podziel”, aby podzielić dokument. Sprawdź limity dzielenia plików dla każdego typu konta.

Usuń strony

Usuń strony

Aby usunąć strony z jednego lub kilku dokumentów PDF, prześlij je ze swojego urządzenia lub pobierz bezpośrednio z konta w chmurze, na przykład Dysku Google lub Dropbox. Możesz też usuwać strony z dokumentów chronionych hasłem.

Zobaczysz miniaturę każdej strony pliku. Jeśli przesyłasz kilka plików jednocześnie, miniatura każdego z nich będzie miała ramkę innego koloru. Aby usunąć stronę, kliknij na odpowiednią miniaturę. Pojawi się wtedy na niej czerwony krzyżyk, który wskazuje, że strona zostanie usunięta. Kliknij przycisk „Usuń strony”, aby pobrać przetworzony plik PDF. Sprawdź limity usuwania stron dla każdego typu konta.

Wyodrębnij strony

Wyodrębnij strony

Aby wyodrębnić strony z pliku PDF, prześlij go ze swojego urządzenia lub konta w chmurze, na przykład Dysku Google lub Dropbox. Możesz też usuwać strony z dokumentów chronionych hasłem.

Zobaczysz miniaturę każdej strony pliku. Jeśli przesyłasz więcej niż jeden plik, miniatura każdego z nich będzie miała ramkę innego koloru. Wybierz strony, które chcesz wyodrębnić. Możesz scalić wszystkie wyodrębnione strony do nowego PDF-a lub pobrać folder .zip. Następnie kliknij przycisk „Wyodrębnij strony”. Sprawdź limity wyodrębniania stron dla każdego typu konta.

Uporządkuj PDF

Uporządkuj PDF

Aby zmienić kolejność stron w pliku PDF, prześlij go ze swojego urządzenia lub pobierz bezpośrednio z konta w chmurze, na przykład Dysku Google lub Dropbox. Możesz też usuwać strony z dokumentów chronionych hasłem.

Zobaczysz miniaturę każdej strony pliku. Jeśli przesyłasz więcej niż jeden plik, miniatura każdego z nich będzie miała ramkę innego koloru. Możesz usunąć lub przeciągnąć i upuścić miniaturę, aby zmienić kolejność stron w PDF-ie. Wybierz przycisk „Uporządkuj PDF”, aby pobrać nowy plik PDF. Sprawdź limity dla tej operacji dla każdego typu konta.

Optymalizuj PDF
Dodaj znak wodny do OBRAZU

Kompresuj PDF

Aby skompresować pliki PDF, wybierz dokumenty zapisane na swoim urządzeniu lub koncie Google Drive lub Dropbox. Prześlij plik lub pliki, by je zoptymalizować. Wybierz poziom kompresji: wysoki, zwykły lub niski, a następnie wybierz przycisk „Kompresja PDF”. Im wyższy stopień kompresji, tym mniejszy rozmiar i niższa jakość otrzymanego pliku.

Kliknij przycisk „Skompresuj PDF”, aby pobrać swój skompresowany plik PDF lub zapisać go w chmurze. Sprawdź limity kompresowania dokumentów PDF dla każdego typu konta.

Edytuj PDF
Edytuj PDF

Edytuj PDF

Aby edytować PDF, prześlij plik ze swojego urządzenia lub Dysku Google albo konta Dropbox.

W czytniku PDF skorzystaj z paska narzędzi, aby poruszać się po dokumencie. Kliknij ikonę koła, aby zdecydować o konfiguracji strony. Możesz wyświetlać jedną lub kilka stron na raz. Aby poruszać się po stronach i pomiędzy nimi, wybierz ikonę dłoni. Skorzystaj z lupy, aby przybliżyć lub oddalić wybrane sekcje dokumentu.

Aby dodać elementy lub tekstdo strony, przewiń w dół do strony, którą chcesz edytować. Wybierz ikonę Tekstu, Zdjęcia lub Kształtu z dostępnych w pasku narzędzi Edytuj PDF u góry czytnika. Użyj myszki, aby zmienić rozmiar lub położenie dowolnego elementu na stronie, na której został utworzony.

Aby dodać elementy do innej strony, przejdź do danej strony i wybierz nowy element z paska narzędzi. Zmień kolor, przejrzystość, kolor ramki, obrót, format lub grubość linii swoich obrazów, kształtów lub tekstu za pomocą ich pasków parametrów. Kliknij „Edytuj PDF”, aby przetworzyć swój plik.

Dodaj numery stron

Dodaj numery stron

Aby ponumerować strony w pliku PDF, prześlij go ze swojego urządzenia lub Dysku Google albo konta na Dropbox. Zdecyduj, czy chcesz ponumerować wszystkie strony czy tylko sąsiadujące. Wybierz przedział stron, które chcesz ponumerować. Możesz również zmienić położenie numerów i ich format (krój pisma, rozmiar, kolor, przezroczystość itp.) w pasku narzędzi.

Następnie wybierz „Dodaj numery stron” i pobierz lub zapisz w chmurze dokumenty PDF z dodanymi numerami stron. Sprawdź limity dodawania numerów stron dla każdego typu konta.

Dodaj znak wodny

Dodaj znak wodny

Aby dodać znak wodny do plików PDF, prześlij je ze swojego urządzenia lub Dysku Google albo konta na Dropbox. Znak wodny może składać się z tekstu i obrazu. Zostanie umieszczony w tym samym miejscu na wszystkich stronach dokumentu. Możesz zmienić jego formatowanie, położenie i przezroczystość.

Następnie wybierz „Dodaj znak wodny” i pobierz lub zapisz w chmurze dokumenty PDF ze znakiem wodnym. Sprawdź limity dodawania znaku wodnego dla każdego typu konta.

Napraw PDF

Napraw PDF

Aby naprawić uszkodzony plik PDF, prześlij go ze swojegourządzenia lub Dysku Google albo konta na Dropbox. Nasze narzędzie zanalizuje i naprawi dane z uszkodzonego dokumentu.

Następnie wybierz „Napraw” i pobierz lub zapisz w chmurze naprawione dokumenty PDF. Sprawdź limity naprawiania plików PDF dla każdego typu konta.

Konwertuj do PDF
JPG do PDF

JPG do PDF

Aby skonwertować jeden lub kilka obrazów JPG do formatu PDF, prześlij je ze swojego urządzenia lub bezpośrednio z Dysku Google lub konta na Dropbox.

Zdecyduj, czy wyjściowy dokument PDF ma znajdować się w pozycji pionowej czy horyzontalnej oraz czy ma mieć margines. Możesz również scalić wszystkie obrazy w jeden plik PDF. Następnie pobierz swój plik PDF lub zapisz go w chmurze. Sprawdź limity konwersji „JPG do PDF” dla każdego typu konta.

WORD do PDF

WORD do PDF

Aby skonwertować jeden lub kilka plików Word do formatu PDF, wybierz je ze swojego urządzenia albo konta w chmurze, na przykład Dysku Google lub Dropbox.

Kliknij „Konwertuj do PDF”, aby skonwertować swoje pliki .docx do nieedytowalnego dokumentu. Następnie pobierz swój plik PDF lub zapisz go w chmurze. Sprawdź limity konwersji z Worda do PDF dla każdego typu konta.

POWERPOINT do PDF

POWERPOINT do PDF

Aby skonwertować jeden lub kilka plików PowerPoint do formatu PDF, prześlij je ze swojego urządzenia lub bezpośrednio z Dysku Google lub konta na Dropbox.

Kliknij „Konwertuj do PDF”, aby skonwertować swoje pliki .pptx do nieedytowalnego dokumentu. Wszystkie obrazy i tekst z prezentacji .pptx zostaną skonwertowane do dokumentu PDF. Następnie pobierz swój plik PDF lub zapisz go w chmurze. Sprawdź limity konwersji z Power Pointa do PDF dla każdego typu konta.

Excel do PDF

EXCEL do PDF

Aby skonwertować jeden lub kilka plików Excel do formatu PDF, prześlij je ze swojego urządzenia lub bezpośrednio z Dysku Google lub konta na Dropbox.

Kliknij „Konwertuj do PDF”, aby skonwertować swoje pliki .xlsx do nieedytowalnego dokumentu. Wszystkie tabele i grafiki z pliku Excel zostaną skonwertowane do dokumentu PDF. Następnie pobierz swój plik PDF lub zapisz go w chmurze. Sprawdź limity konwersji z Excela do PDF dla każdego typu konta.

HTML do PDF

HTML do PDF

Aby skonwertować stronę internetową do formatu PDF, prześlij obrazy ze swojego urządzenia lub bezpośrednio z Dysku Google albo konta Dropbox.

Wklej adres URL, który chcesz skonwertować, do okna tekstowego. Wyświetli się podgląd dokumentu. Możesz dostosować orientację i margines wyjściowego dokumentu przy użyciu menu bocznego.

Kliknij przycisk „Skonwertuj do PDF”. Pobierz wyeksportowaną stronę internetową lub zapisz ją z powrotem w chmurze. Sprawdź limity „HTML do PDF” dla każdego typu konta.

Konwertuj z PDF
PDF do JPG

PDF do JPG

Aby skonwertować plik PDF do formatu JPG, wybierz go ze swojego urządzenia lub Dysku Google albo konta Dropbox.

Możesz skonwertować dokument PDF do formatu JPG lub wyodrębnić wszystkie obrazy do pliku .zip. Następnie kliknij przycisk „Skonwertuj do JPG”. Sprawdź limity konwertowania PDF-ów do JPG dla wszystkich typów kont.

PDF do WORD

PDF do WORD

Aby skonwertować jeden lub kilka plików PDF do Worda, wybierz je ze swojego urządzenia albo konta w chmurze, na przykład Dysku Google lub Dropbox.

Kliknij „Konwertuj do Worda”, aby skonwertować swoje pliki PDF do edytowalnego dokumentu. Następnie pobierz swój plik .docx lub zapisz go w chmurze. Sprawdź limity konwersji z PDF do Worda dla każdego typu konta.

PDF do POWERPOINT

PDF do POWERPOINT

Aby skonwertować pliki PDF do PowerPointa, prześlij je ze swojego urządzenia lub bezpośrednio z konta w chmurze, na przykład Dysku Google lub Dropbox.

Kliknij „Konwertuj do PowerPointa”, aby skonwertować swoje pliki PDF do edytowalnego dokumentu. Wszystkie obrazy, tabele i grafiki z PDF-a zostaną skonwertowane do PowerPointa. Jeżeli konwertujesz wielostronicowy dokument, każda strona stanie się oddzielnym slajdem. Następnie pobierz swój plik .pptx lub zapisz go w chmurze. Sprawdź limity konwersji z PDF do PowerPointa dla każdego typu konta.

PDF do Excel

PDF do EXCEL

Aby skonwertować jeden lub kilka plików PDF do Excela, prześlij je ze swojego urządzenia lub bezpośrednio z Dysku Google lub konta na Dropbox.

Kliknij „Konwertuj do Excela”, aby skonwertować swoje pliki PDF do edytowalnej wersji. Wszystkie tabele i grafiki z PDF-a zostaną skonwertowane do dokumentu .xslx. Następnie pobierz swój plik Excel lub zapisz go w chmurze. Sprawdź limity konwersji z PDF do Excela dla każdego typu konta.

Bezpieczeństwo plików PDF
Odblokuj PDF

Odblokuj PDF

Aby usunąć hasło z pliku PDF, prześlij go ze swojego urządzenia lub bezpośrednio z Dysku Google albo konta na Dropbox.

Następnie kliknij przycisk „Odblokuj PDF”. Nasze narzędzie usunie hasło chroniące dokument. Sprawdź limity odblokowywania plików PDF dla każdego typu konta.

Chroń PDF

Chroń PDF

Aby zabezpieczyć plik PDF hasłem, prześlij dokument ze swojego urządzenia lub bezpośrednio z Dysku Google albo konta na Dropbox.

Wybierz hasło, aby zaszyfrować i zabezpieczyć swój plik PDF. Następnie wybierz „Zabezpiecz PDF”, aby dodać do niego hasło. Sprawdź limity zabezpieczania dokumentów dla każdego typu konta.

PDF do PDF/A

PDF do PDF/A

Aby skonwertować jeden lub kilka plików PDF do formatu PDF/A, prześlij je ze swojego urządzenia lub bezpośrednio z Dysku Google lub konta na Dropbox.

Następnie wybierz „PDF do PDF/A” i pobierz lub zapisz w chmurze skonwertowane pliki PDF do archiwizacji lub odtworzenia. Sprawdź limity konwersji z PDF do PDF/A dla każdego typu konta.

Podpisz PDF

Podpisz PDF

Aby podpisać własny dokument

Prześlij dokument do narzędzia Podpis PDF. Podpisz go. Wybierz wariant podpisu z bocznego menu w celu personalizacji podpisu. Możesz podpisać się odręcznie, przesłać istniejący podpis lub dodać tekst. Do podpisu możesz dodać inne dane, na przykład dane lub inicjały. Pobierz dokument. Kliknij przycisk Podpis PDF, aby pobrać podpisany dokument, lub zapisz go z powrotem w chmurze.

Aby zebrać podpisy elektroniczne

Aby utworzyć prośbę o złożenie podpisu, prześlij dokument do naszego narzędzia Podpis PDF. Po przesłaniu dokumentu PDF utwórz prośbę o złożenie podpisu. Dodaj sygnatariuszy, pola podpisów, dostosuj parametry bezpieczeństwa, a następnie wyślij. Podpisz. Wszyscy sygnatariusze otrzymają e-maila z dostępem do dokumentu, który będą mogli przeczytać i podpisać. Pobierz. Po zakończeniu procesu podpisywania dokumentu otrzymasz jego podpisaną kopię. Możliwe będzie również pobranie ścieżki audytu. Ścieżka audytu może stanowić dowód w postępowaniach prawnych.

Terminy techniczne

Pliki chronione hasłem

W przypadku pliku chronionego hasłem będzie nam potrzebna Twoja pomoc w jego otworzeniu. Po przetworzeniu dokumentu usuniemy to hasło z naszych serwerów.

Obracanie plików

Pliki można obrócić, najeżdżając na nie kursorem myszy i klikając ikonę (). Jeżeli chcesz obrócić jednocześnie więcej niż 10 plików, możesz to zrobić w automatycznie wyskakującym oknie, które się pojawi.

Obrót JPG do PDF

Obrócenie obrazu w dokumencie PDF spowoduje obrócenie wyłącznie obrazu. Po jego obróceniu możesz wybrać orientację strony (pionową lub poziomą) z obróconym obrazem.

Porządkowanie plików

Pliki możesz uporządkować jak chcesz. Przeciągnij je i upuść w dowolnej kolejności lub ułóż alfabetycznie, klikając ikonę (). Możesz również ułożyć je w porządku odwrotnie alfabetycznym, klikając ikonę ().

Kompresowanie plików

Po obróbce swoich plików zobaczysz ich oryginalny rozmiar i procent, o jaki zostały zmniejszone. Jeżeli dokumenty zostaną zmniejszone do optymalnej wielkości, ich ponowna kompresja nie będzie możliwa.

Przesyłanie i przetwarzanie

Czas przesyłania i przetwarzania plików zależy od połączenia internetowego i rozmiaru wybranych plików. Jeśli przeglądarka zamknie się podczas ich przetwarzania, możesz sprawdzić ich status w menu „Moje konto” w sekcji „Ostatnio przetworzone pliki”.

Pobieranie

Pliki wyjściowe zostaną usunięte z naszych serwerów po upływie pewnego czasu, w zależności od typu konta. Możesz również zapisać je z powrotem w chmurze, na swoim Dysku Google lub koncie Dropbox. W dowolnym momencie możesz dezaktywować link do ich pobierania.

Praca w chmurze

Pliki, które chcesz edytować, nie muszą być zapisane na urządzeniu, z którego korzystasz. Możesz pobrać je bezpośrednio na naszą stronę ze swojego Dysku Google lub Dropboxa. Po ich przetworzeniu możesz zapisać je z powrotem w chmurze. Zanim po raz pierwszy użyjesz tej funkcji, wprowadź hasło do swojego konta w chmurze. Twoje hasła nie będą przechowywane w naszym systemie. Ta funkcja jest wyjątkowo przydatna podczas pracy na urządzeniu mobilnym lub tablecie.

Wybierz pliki, które chcesz przesłać

Aby wybrać pliki z komputera, kliknij przycisk „Wybierz pliki”. Jeżeli chcesz wybrać jednocześnie kilka plików, przytrzymaj klawisz Ctrl, podczas gdy na nie klikasz. Jeżeli ułożone są w odpowiedniej kolejności, kliknij pierwszy i ostatni, przytrzymując klawisz Shift. Możesz również przeciągnąć i upuścić pliki na obszar roboczy.

Minimalne wymagania

Zalecamy korzystanie z następujących przeglądarek: Chrome, Firefox, Explorer +10 lub Safari. W przeglądarce Explorer 8 i 9 opcja renderowania stron dokumentu jest wyłączona. Aby móc korzystać z iLovePDF, należy włączyć Javascript.

Problemy techniczne

Przeprojektowaliśmy stronę iLovePDF, aby usprawnić jej działanie. Wyeliminowaliśmy większość błędów technicznych, jednak jeśli napotkasz jakąś trudność w korzystaniu z niej, napisz do nas. Do e-maila możesz załączyć pliki, nad którymi pracujesz, o ile nie zawierają informacji poufnych. Dzięki temu będziemy mogli rozwiązać Twój problem szybciej.

Ups! Coś jest nie tak z twoim połączeniem internetowym...