How to rotate PDF documents

Easily rotate PDF pages online with this tool

Aug 30, 2023
Rotate PDF

Are you trying to rotate a PDF? Portable Document Format, widely known as PDF, is one of the most used formats for saving and sharing final documents without losing formatting. However, PDF editing can be a hassle if you don't have the right tools by your side. 

iLovePDF will help you rotate PDF pages in two ways. By Rotating single PDF pages within a file or rotating multiple pages and whole PDF documents. The tools are easy to use, free, and can streamline your workflow in a few simple clicks. 

Rotate individual PDF pages

Easily rotate single PDF pages with the Organize PDF tool. This method is the best option for making quick changes to a small number of pages.

 1.  Go to iLovePDF's Organize PDF tool.
 2. Upload your document.
 3. You will see an arrow icon when hovering over a page thumbnail,  Click on the arrow to rotate your pages 90º clockwise.
 4. Click Organize to process your file. 
  How to rotate PDF pages

Rotate PDFs in bulk

Rotate PDFs in bulk with the Rotate PDF tool. This option allows you to select multiple PDF pages and rotate them at the same time without needing to rotate individual pages.

 1. Go to iLovePDF's Rotate PDF tool.
 2. Upload your document.
 3. Adjust your rotation settings in the sidebar menu between All, Portrait, or Landscape orientation.
 4. Select Right or Left rotation.
 5. Hit the Rotate PDF button to save and download.
  Rotate entire PDF

PDF Rotation for iOS & Android

Are you trying to rotate PDF on your mobile? You can edit PDFs from your smartphone with iLovePDF Mobile App.

If you need to work on PDFs while on the go, the iLovePDF App comes packed with plenty of PDF modification tools to help you catch up with work no matter where you are. It includes all of your favorite iLovePDF tools for converting, optimizing, and eSigning your PDFs - and more.

Heart file

Start rotating your PDFs with the user-friendly tools

Rotate PDF

Bezpieczne w naszych rękach

Pamiętaj, że iLovePDF bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa.
 • Bez względu na to, z jakiego narzędzia korzystasz, stosujemy szyfrowanie end-to-end, aby zapewnić najwyższą ochronę przed kradzieżą lub przechwyceniem Twoich dokumentów.
 • Każdy dokument przesłany do naszego systemu jest automatycznie usuwany po 2 godzinach, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich.
 • Wszystkie nasze serwery są zabezpieczone zgodnie z prawem europejskim, jednym z najbardziej restrykcyjnych na świecie.