Chọn gói phù hợp với bạn

Lập hóa đơn hằng tháng
Lập hóa đơn hằng năm
-44%Chúng tôi luôn đặt tính bảo mật cho dữ liệu của bạn là ưu tiên hàng đầu

Ngoài tính năng mã hóa dữ liệu khi đang trực tuyến và ngoại tuyến, chúng tôi còn hoạt động tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định và chứng nhận được lĩnh vực chấp nhận. Tìm hiểu thêm về tính bảo mậtSo sánh các tính năng của gói

Miễn phí Premium Business
Dịch vụ
Công cụ
Các công cụ được đưa vào
 • Nối PDF
 • Tách PDF
 • Nén PDF
 • Office sang PDF
 • WORD sang PDF
 • POWERPOINT sang PDF
 • EXCEL sang PDF
 • PDF sang WORD
 • PDF sang WORD (OCR)
 • PDF sang POWERPOINT
 • PDF sang EXCEL
 • PDF sang EXCEL (OCR)
 • OCR PDF
 • PDF sang JPG
 • Ảnh sang PDF
 • Thêm số trang
 • Thêm dấu bản quyền
 • Xoay PDF
 • Mở khóa PDF
 • Bảo vệ PDF
 • Loại bỏ trang PDF
 • Sắp xếp lại trang PDF
 • Sắp xếp trang PDF
 • PDF sang PDF/A
 • Sửa tệp PDF
 • Các trang web sang PDF
 • Chỉnh sửa PDF
 • Ký tên PDF
 • Quét thành dạng PDF
 • Biên tập PDF
 • Copy PDF
Bao gồm tất cả công cụ
 • Nối PDF
 • Tách PDF
 • Nén PDF
 • Office sang PDF
 • WORD sang PDF
 • POWERPOINT sang PDF
 • EXCEL sang PDF
 • PDF sang WORD
 • PDF sang WORD (OCR)
 • PDF sang POWERPOINT
 • PDF sang EXCEL
 • PDF sang EXCEL (OCR)
 • OCR PDF
 • PDF sang JPG
 • Ảnh sang PDF
 • Thêm số trang
 • Thêm dấu bản quyền
 • Xoay PDF
 • Mở khóa PDF
 • Bảo vệ PDF
 • Loại bỏ trang PDF
 • Sắp xếp lại trang PDF
 • Sắp xếp trang PDF
 • PDF sang PDF/A
 • Sửa tệp PDF
 • Các trang web sang PDF
 • Chỉnh sửa PDF
 • Ký tên PDF
 • Quét thành dạng PDF
 • Biên tập PDF
 • Copy PDF
Bao gồm tất cả công cụ
 • Nối PDF
 • Tách PDF
 • Nén PDF
 • Office sang PDF
 • WORD sang PDF
 • POWERPOINT sang PDF
 • EXCEL sang PDF
 • PDF sang WORD
 • PDF sang WORD (OCR)
 • PDF sang POWERPOINT
 • PDF sang EXCEL
 • PDF sang EXCEL (OCR)
 • OCR PDF
 • PDF sang JPG
 • Ảnh sang PDF
 • Thêm số trang
 • Thêm dấu bản quyền
 • Xoay PDF
 • Mở khóa PDF
 • Bảo vệ PDF
 • Loại bỏ trang PDF
 • Sắp xếp lại trang PDF
 • Sắp xếp trang PDF
 • PDF sang PDF/A
 • Sửa tệp PDF
 • Các trang web sang PDF
 • Chỉnh sửa PDF
 • Ký tên PDF
 • Quét thành dạng PDF
 • Biên tập PDF
 • Copy PDF
Xử lý hàng loạt
Giới hạn
 • Nối PDF 25
 • Tách PDF 1
 • Nén PDF 2
 • Office sang PDF 1
 • WORD sang PDF 1
 • POWERPOINT sang PDF 1
 • EXCEL sang PDF 1
 • PDF sang Office 1
 • PDF sang WORD 1
 • PDF sang POWERPOINT 1
 • PDF sang EXCEL 1
 • OCR PDF 1
 • PDF sang JPG 2
 • Ảnh sang PDF 20
 • Thêm số trang 2
 • Thêm dấu bản quyền 2
 • Xoay PDF 20
 • Mở khóa PDF 2
 • Bảo vệ PDF 2
 • Sắp xếp trang PDF 5
 • PDF sang PDF/A 1
 • Sửa tệp PDF 1
 • Chỉnh sửa PDF 1
 • Ký tên PDF 3
 • Biên tập PDF 1
Không giới hạn
 • Nối PDF 500
 • Tách PDF 1
 • Nén PDF 10
 • Office sang PDF 10
 • WORD sang PDF 10
 • POWERPOINT sang PDF 10
 • EXCEL sang PDF 10
 • PDF sang Office 10
 • PDF sang WORD 10
 • PDF sang POWERPOINT 10
 • PDF sang EXCEL 10
 • OCR PDF 10
 • PDF sang JPG 10
 • Ảnh sang PDF 80
 • Thêm số trang 10
 • Thêm dấu bản quyền 10
 • Xoay PDF 80
 • Mở khóa PDF 10
 • Bảo vệ PDF 80
 • Sắp xếp trang PDF 20
 • PDF sang PDF/A 10
 • Sửa tệp PDF 10
 • Chỉnh sửa PDF 1
 • Ký tên PDF 5
 • Biên tập PDF 1
Không giới hạn
 • Nối PDF 500
 • Tách PDF 1
 • Nén PDF 10
 • Office sang PDF 10
 • WORD sang PDF 10
 • POWERPOINT sang PDF 10
 • EXCEL sang PDF 10
 • PDF sang Office 10
 • PDF sang WORD 10
 • PDF sang POWERPOINT 10
 • PDF sang EXCEL 10
 • OCR PDF 10
 • PDF sang JPG 10
 • Ảnh sang PDF 80
 • Thêm số trang 10
 • Thêm dấu bản quyền 10
 • Xoay PDF 80
 • Mở khóa PDF 10
 • Bảo vệ PDF 80
 • Sắp xếp trang PDF 20
 • PDF sang PDF/A 10
 • Sửa tệp PDF 10
 • Chỉnh sửa PDF 1
 • Ký tên PDF 5
 • Biên tập PDF 1
Kích thước tệp cho mỗi tác vụ
Giới hạn
 • Nối PDF 100 MB
 • Tách PDF 100 MB
 • Nén PDF 200 MB
 • Office sang PDF 15 MB
 • WORD sang PDF 15 MB
 • POWERPOINT sang PDF 15 MB
 • EXCEL sang PDF 15 MB
 • PDF sang Office 15 MB
 • PDF sang WORD 15 MB
 • PDF sang POWERPOINT 15 MB
 • PDF sang EXCEL 15 MB
 • OCR PDF 15 MB
 • PDF sang JPG 25 MB
 • Ảnh sang PDF 40 MB
 • Thêm số trang 100 MB
 • Thêm dấu bản quyền 100 MB
 • Xoay PDF 100 MB
 • Mở khóa PDF 100 MB
 • Bảo vệ PDF 100 MB
 • Sắp xếp trang PDF 100 MB
 • PDF sang PDF/A 100 MB
 • Sửa tệp PDF 100 MB
 • Chỉnh sửa PDF 100 MB
 • Ký tên PDF 50 MB
 • Biên tập PDF 400 MB
Không giới hạn
 • Nối PDF 4 GB
 • Tách PDF 4 GB
 • Nén PDF 4 GB
 • Office sang PDF 4 GB
 • WORD sang PDF 4 GB
 • POWERPOINT sang PDF 4 GB
 • EXCEL sang PDF 4 GB
 • PDF sang Office 4 GB
 • PDF sang WORD 4 GB
 • PDF sang POWERPOINT 4 GB
 • PDF sang EXCEL 4 GB
 • OCR PDF 4 GB
 • PDF sang JPG 4 GB
 • Ảnh sang PDF 4 GB
 • Thêm số trang 4 GB
 • Thêm dấu bản quyền 4 GB
 • Xoay PDF 4 GB
 • Mở khóa PDF 4 GB
 • Bảo vệ PDF 4 GB
 • Sắp xếp trang PDF 4 GB
 • PDF sang PDF/A 4 GB
 • Sửa tệp PDF 4 GB
 • Chỉnh sửa PDF 100 MB
 • Ký tên PDF 50 MB
 • Biên tập PDF 400 MB
Không giới hạn
 • Nối PDF 4 GB
 • Tách PDF 4 GB
 • Nén PDF 4 GB
 • Office sang PDF 4 GB
 • WORD sang PDF 4 GB
 • POWERPOINT sang PDF 4 GB
 • EXCEL sang PDF 4 GB
 • PDF sang Office 4 GB
 • PDF sang WORD 4 GB
 • PDF sang POWERPOINT 4 GB
 • PDF sang EXCEL 4 GB
 • OCR PDF 4 GB
 • PDF sang JPG 4 GB
 • Ảnh sang PDF 4 GB
 • Thêm số trang 4 GB
 • Thêm dấu bản quyền 4 GB
 • Xoay PDF 4 GB
 • Mở khóa PDF 4 GB
 • Bảo vệ PDF 4 GB
 • Sắp xếp trang PDF 4 GB
 • PDF sang PDF/A 4 GB
 • Sửa tệp PDF 4 GB
 • Chỉnh sửa PDF 100 MB
 • Ký tên PDF 50 MB
 • Biên tập PDF 400 MB
Các nhóm
Giảm giá theo số lượng
Đăng nhập một lần
Hỗ trợ
Biểu mẫu liên hệ Người quản lý tài khoản chuyên biệt
Dịch vụ bổ sung miễn phí
Thiết bị
Web
Desktop
Thiết bị di động
Chữ Ký Điện Tử
Chữ ký Điện tử Đơn giản
Yêu cầu Chữ ký
Chữ ký Số
bao gồm 5 tháng
Khối lượng có thể tùy chỉnh
Âm lượng có thể tùy chỉnh
Chứng nhận tùy chỉnh
Thương hiệu được cá nhân hóa
Lịch Sử Hoạt Động
Lưu giữ tài liệu đã ký
Bảo mật
Kết nối Https an toàn
Đã được cấp chứng nhận ISO27001
Phần cứng chuyên dụng
Bắt đầu Mua gói trả phí Liên hệ

Câu hỏi thường gặp

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi trả lời những câu hỏi này gần như hằng ngày
Tôi có thể dùng thử trước khi đăng ký không?

Là một người dùng miễn phí bạn có quyền truy cập giới hạn vào tất cả các công cụ của chúng tôi. Bằng cách nâng cấp lên Tài khoản Trả phí, bạn sẽ có thể truy cập vào các công cụ như cũ nhưng với giới hạn tác vụ và kích thước cao hơn.

Tôi muốn mua nhiều tài khoản người dùng. Tôi có được giảm phí không?

iLovePDF đã được tính một mức phí rất phải chăng. Hiện chỉ có ưu đãi giảm phí thành viên hàng năm 33% với 10 người dùng trở xuống. Với số lượng tài khoản người dùng nhiều hơn, hãy gửi email cho chúng tôi.

Hiện có bất kỳ ưu đãi giảm phí nào không?

Có. Chúng tôi có áp dụng giảm giá đặc biệt cho học sinh, sinh viên. Bạn chỉ cần đăng ký bằng địa chỉ email học sinh, sinh viên của mình và sẽ tự động được giảm giá. Nếu hệ thống không thể nhận ra địa chỉ email của bạn, hãy liên hê với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có thể dùng một lần thanh toán hóa đơn cho nhiều tài khoản không?

Có. Bạn có thể thanh toán bằng một thẻ tín dụng cho tài khoản của bất kỳ ai. Bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của các thành viên trong nhóm và gói trả phí của bạn sẽ được tự động nâng cấp.

Bạn chấp nhận phương thức thanh toán nào?

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua Visa, MasterCard, Discover, American Express và còn nữa. Nếu bạn không muốn sử dụng thẻ tín dụng, chúng tôi cũng chấp nhận PayPal. Nếu bạn cần dùng bất kỳ phương thức thanh toán nào khác, hãy cho chúng tôi biết.

Tôi có thể hủy gói trả phí không?

Chắc chắn rồi! Nếu tài khoản của bạn không phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Nếu tôi muốn thay đổi gói trả phí của mình giữa chừng thì sao?

Bạn có thể mua và hủy gói trả phí khi cần từ Tài khoản của mình. Bằng cách tương tự, bạn cũng có thể nâng cấp gói trả phí của mình và chúng tôi sẽ tự động điều chỉnh mức phí.

Bạn có thể cung cấp hóa đơn không?

Có, chúng tôi có thể xuất Hóa đơn Thuế cho tất cả các Gói trả phí. Tất cả phí đều đã bao gồm VAT. Chúng tôi cho phép thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm. Bạn có thể quản lý Hóa đơn của mình và chỉnh sửa thiết lập thanh toán từ trang Tài khoản.

Woops! Có lỗi xảy ra với kết nối Internet của bạn...