iLovePDF Di động

iLovePDF Di động

Quét, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu từ điện thoại thông minh và máy tính bảng của bạn

Biến thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn thành trình chỉnh sửa PDF di động. Hãy luôn làm việc hiệu quả với các dự án khi sử dụng các công cụ PDF yêu thích của bạn mọi lúc, mọi nơi.

Công cụ PDF dành cho những người làm việc hiệu quả

Trình Chỉnh Sửa PDF
Trình Chỉnh Sửa PDF

Bao gồm các bình luận và chú thích đầy màu sắc trong tệp PDF của bạn để làm nổi bật thông tin quan trọng.

Ký tên điện tử và trình quét
Ký tên điện tử và trình quét

Ký tên lên bất kỳ tài liệu nào ngay trên điện thoại thông minh và máy tính bảng mà không cần in. Ký tên điện tử và gửi tệp PDF đi ngay.

Trình quản lý tệp
Trình quản lý tệp

Hãy sắp xếp hợp lý các tệp của bạn trên thiết bị. Hãy lưu trữ tài liệu của bạn một cách dễ dàng và hiệu quả.

Biến thiết bị di động của bạn thành Trình Chỉnh sửa và Trình đọc PDF di động
Làm việc ngoại tuyến
Sắp xếp chuỗi công việc tài liệu của bạn
 • Gửi các tệp lớn

  Bạn gặp khó khăn kết nối các tệp PDF qua email? Hãy sử dụng công cụ Nén PDF để giảm kích thước tệp của bạn để dễ dàng chia sẻ mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng.

 • Chú Thích và Đánh Dấu PDF

  Đôi khi bạn cần phản hồi nhanh cho tài liệu. Gõ vào nút Chỉnh sửa để bắt đầu chú thích trực tiếp lên tệp PDF của bạn - bạn có thể bôi đậm các đoạn văn và thêm nhận xét hoặc ghi chú.

 • Ký tên điện tử các tài liệu

  Bạn không có máy in? Không sao cả. Để ký tên một tài liệu, chỉ cần sử dụng công cụ Ký tên PDF. Công cụ này cho phép bạn thêm chữ ký điện tử của bạn, vì vậy bạn không cần in gì hết.

 • Số hóa hồ sơ giấy tờ của bạn

  Hợp đồng, báo cáo, ghi chép-để mã số hóa tài liệu của bạn, bằng công cụ chuyển đổi JPG thành PDF của ứng dụng. Đây là cách dễ dàng, thực tế để lưu trữ số các tài liệu cá nhân của bạn.

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp khác?

Woops! Có lỗi xảy ra với kết nối Internet của bạn...