Thêm dấu bản quyền vào tệp PDF

Đóng dấu dạng ảnh hoặc văn bản lên tệp PDF của bạn chỉ trong giây lát. Chọn kiểu chữ, độ trong suốt và vị trí.

/
Dấu bản quyền sẽ được thêm vào những tệp này
ilovepdf
Viết văn bản tại đây
Arial
Arial
Impact
Arial unicode ms
Verdana
Courier
Comic
Times new roman
Lohit marathi
Lohit devanagari
Background color
Font color:
Font shadow:
Đang tải lên tệp 0/0
Thời gian còn lại - giây - Tốc độ tải lên - MB/S
Đã tải lên

Đang thêm dấu bản quyền...

Đang xử lý
Woops! Có lỗi xảy ra với kết nối Internet của bạn...