ยินดีต้อนรับสู่คู่มือผู้ใช้

แม้ว่าเราจะพยายามทำให้ง่ายแล้วก็ตาม แต่คำแนะนำสั้นๆนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนการแก้ไขไฟล์มากยิ่งขึ้น

จัดระเบียบ PDF
รวม PDF

รวม PDF

ในการรวมไฟล์ PDF ตั้งแต่สองไฟล์ขึ้นไป ทำได้โดยการเลือกเอกสารจากอุปกรณ์ของคุณ หรือเลือกจากบัญชี Google Drive หรือ Dropbox คุณสามารถจัดเรียงไฟล์ได้ตามต้องการก่อนที่จะรวมไฟล์

คุณยังสามารถรวมเอกสารหลายๆชุดที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านไว้ในเอกสารเดียวได้อีกด้วย อัปโหลด ไฟล์ที่เลือก, ประมวลผล แล้วดาวน์โหลดไฟล์ที่รวมแล้ว โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการ 'รวมไฟล์ PDF' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

แยก PDF

แยก PDF

ในการแยกไฟล์ PDF ให้เป็นไฟล์ต่างๆ ทำได้โดยการเลือกเอกสารจากอุปกรณ์ของคุณ หรือเลือกจากบัญชีแหล่งเก็บข้อมูลบนคลาวด์ อย่างเช่น Google Drive หรือ Dropbox นอกจากนี้คุณยังสามารถแยกเอกสารที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านได้อีกด้วย

อัปโหลดไฟล์ที่ต้องการแยก คุณสามารถแยกไฟล์ออกตามช่วงหรือจะแยกทุกหน้าออกมาก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถรวมช่วงทั้งหมดไว้ใน PDF ไฟล์เดียวได้อีกด้วย กดปุ่ม "แยก PDF" และเริ่มต้นใช้งาน โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการ 'แยกไฟล์ PDF' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

ลบหน้าออก

ลบหน้าออก

ในการลบหน้าออกจากไฟล์ PDF หนึ่งไฟล์หรือหลายๆไฟล์ ทำได้โดยการอัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ หรือดาวน์โหลดไฟล์จากบัญชีคลาวด์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Google Drive หรือ Dropbox นอกจากนี้คุณยังสามารถลบหน้าออกจากเอกสารที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านได้อีกด้วย

คุณจะเห็นภาพตัวอย่างขนาดย่อของทุกหน้าในไฟล์ของคุณ เมื่ออัปโหลดหลายๆไฟล์ ภาพตัวอย่างของแต่ละไฟล์จะมีกรอบคนละสี คุณสามารถคลิกที่ภาพตัวอย่างแต่ละภาพเพื่อลบหน้านั้นออกได้ หลังจากคลิกแล้วจะมีรูปกากบาทสีแดงปรากฏขึ้นเหนือภาพตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่าหน้าดังกล่าวจะถูกลบออก กดปุ่ม 'ลบหน้าออก' เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่ประมวลผลแล้ว โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการ 'ลบหน้าออก' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

แยกหน้า

แยกหน้า

ในการแยกหน้าออกจากไฟล์ PDF ทำได้โดยการอัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ หรืออัปโหลดจากบัญชีแหล่งเก็บข้อมูลบนคลาวด์อย่าง Google Drive หรือ Dropbox นอกจากนี้คุณยังสามารถลบหน้าออกจากเอกสารที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านได้อีกด้วย

คุณจะเห็นภาพตัวอย่างขนาดย่อของทุกหน้าในไฟล์ของคุณ เมื่ออัปโหลดมากกว่าหนึ่งไฟล์ ภาพตัวอย่างของแต่ละไฟล์จะมีกรอบคนละสี คลิกหน้าที่คุณต้องการแยก เลือกว่าต้องการจะรวมหน้าที่แยกออกมาทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF ใหม่ไฟล์เดียวหรือจะดาวน์โหลดเป็นโฟลเดอร์ .zip จากนั้นกดปุ่ม 'แยกหน้า' โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการ 'แยกหน้า' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

จัดระเบียบ PDF

จัดระเบียบ PDF

ในการจัดเรียงหน้าของไฟล์ PDF ทำได้โดยการอัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ หรือดาวน์โหลดไฟล์จากบัญชีคลาวด์ Google Drive หรือ Dropbox โดยตรง นอกจากนี้คุณยังสามารถลบหน้าออกจากเอกสารที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านได้อีกด้วย

คุณจะเห็นภาพตัวอย่างขนาดย่อของทุกหน้าในไฟล์ของคุณ เมื่ออัปโหลดมากกว่าหนึ่งไฟล์ ภาพตัวอย่างของแต่ละไฟล์จะมีกรอบคนละสี จากนั้นคุณสามารถลบหรือลากและวางภาพตัวอย่างเพื่อจัดเรียงหน้า PDF ใหม่ตามต้องการ กดปุ่ม 'จัดระเบียบ PDF' เพื่อดาวน์โหลด PDF ไฟล์ใหม่ของคุณ โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการ 'จัดระเบียบ PDF' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

เพิ่มประสิทธิภาพ PDF
ใส่ลายน้ำให้กับรูปภาพ

บีบอัด PDF

ในการบีบอัด PDF ทำได้โดยการเลือกเอกสารจากอุปกรณ์ของคุณ หรือเลือกจากบัญชี Google Drive หรือ Dropbox อัปโหลดไฟล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เลือกระดับการบีบอัดระหว่างการบีบอัดขั้นสูงสุด, การบีบอัดขั้นสูง หรือการบีบอัดธรรมดา แล้วกดปุ่ม "บีบอัด PDF" ยิ่งระดับการบีบอัดสูงมากเท่าไร ขนาดและคุณภาพของไฟล์ก็จะยิ่งลดลงมากเท่านั้น

คลิกที่ปุ่ม 'บีบอัด PDF' เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่ลดขนาดแล้วหรือบันทึกกลับไปยังคลาวด์ โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการ 'บีบอัด PDF' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

แก้ไข PDF
แก้ไข PDF

แก้ไข PDF

การแก้ไข PDF ของคุณ ทำได้โดยอัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ หรือบัญชี Google Drive หรือ Dropbox ของคุณ

เมื่ออยู่ในโปรแกรมดูไฟล์ PDF ให้ใช้แถบเครื่องมือด้านบนเพื่อเลื่อนดูเอกสารของคุณ คลิกที่ไอคอนรูปวงล้อเพื่อเลือกตั้งค่าหน้ากระดาษของคุณ คุณสามารถดูหน้าเดียวหรือหลายๆหน้าพร้อมกันได้ เลือกไอคอนรูปมือเพื่อเลื่อนเข้าและเลื่อนไปรอบๆ หน้าใดหน้าหนึ่ง ใช้แว่นขยายในการขยายและย่อส่วนที่เจาะจงในเอกสาร

การเพิ่มองค์ประกอบหรือข้อความลงในหน้าเอกสาร ทำได้โดยเลื่อนลงไปยังหน้าที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือกไอคอนข้อความ, รูปภาพ หรือ รูปร่างที่มีในแถบเครื่องมือแก้ไข PDF ตรงด้านบนของ หน้าจอ จากนั้นใช้เมาส์ของคุณปรับขนาดหรือเลื่อนองค์ประกอบตามที่คุณต้องการในหน้าเดียวกันกับที่องค์ประกอบถูกสร้างขึ้น

ในการเพิ่มองค์ประกอบลงในหน้าต่างๆ ให้เลื่อนไปที่หน้านั้นแล้วเลือกรายการใหม่จากแถบเครื่องมือ เปลี่ยนสี, ความโปร่งใส, สีเส้นขอบ, การหมุน, รูปแบบ หรือ ความหนาของเส้นของรูปภาพ, รูปร่างหรือข้อความของคุณโดยใช้แถบคุณสมบัติ คลิกที่ปุ่ม ‘แก้ไข PDF’ เพื่อประมวลผลไฟล์ของคุณ

ใส่หมายเลขหน้า

ใส่หมายเลขหน้า

ในการเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับ PDF ทำได้โดยการอัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ หรือจากบัญชี Google Drive หรือ Dropbox ของคุณ เลือกได้ว่าจะเพิ่มหมายเลขให้กับทุกหน้าหรือเพิ่มเฉพาะหน้าคู่ เลือกช่วงของหน้าเพื่อเพิ่มหมายเลขหน้าได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขตำแหน่งของหมายเลขหน้าและรูปแบบ (การออกแบบตัวอักษร, ขนาด, สี, ความโปร่งใส...) ได้ที่แถบเครื่องมืออีกด้วย

จากนั้นกดปุ่ม 'ใส่หมายเลขหน้า' แล้วดาวน์โหลดหรือบันทึก PDF ที่เพิ่มหมายเลขหน้าแล้วกลับไปยังคลาวด์ของคุณ โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการ 'เพิ่มหมายเลขหน้า' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

ใส่ลายน้ำ

ใส่ลายน้ำ

ในการใส่ลายน้ำให้กับ PDF สามารถทำได้โดยการอัปโหลดไฟล์ PDF จากอุปกรณ์ของคุณ หรืออัปโหลดจากบัญชี Google Drive หรือ Dropbox คุณสามารถใส่ได้ทั้งข้อความและรูปภาพรวมกันในลายน้ำของคุณ ลายน้ำนี้จะถูกเพิ่มลงในตำแหน่งเดียวกันของทุกหน้าในไฟล์ของคุณ คุณสามารถกำหนดรูปแบบ, การวางแนว และความโปร่งใสเองได้

จากนั้นกดปุ่ม 'เพิ่มลายน้ำ' แล้วดาวน์โหลดหรือบันทึก PDF ที่เพิ่มลายน้ำแล้วกลับไปยังคลาวด์ของคุณ โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการ 'เพิ่มลายน้ำ' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

ซ่อมไฟล์ PDF

ซ่อมไฟล์ PDF

ในการซ่อมไฟล์ PDF ทำได้โดยการอัปโหลดไฟล์ PDF ที่เสียหายจากอุปกรณ์ของคุณ หรือจากบัญชี Google Drive หรือ Dropbox เครื่องมือของเราจะพยายามวิเคราะห์, ซ่อมแซม หรือกู้ข้อมูลจากไฟล์ที่เสียหายของคุณกลับคืนมา

จากนั้นกดปุ่ม 'ซ่อมแซม' แล้วดาวน์โหลดหรือบันทึก PDF ที่ซ่อมแซมแล้วกลับไปยังคลาวด์ของคุณ โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการ 'ซ่อมไฟล์ PDF' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

แปลงเป็น PDF
JPG เป็น PDF

JPG เป็น PDF

ในการแปลงไฟล์หนึ่งไฟล์หรือหลายไฟล์จาก JPG เป็น PDF ทำได้โดยการอัปโหลดรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ หรืออัปโหลดจากบัญชี Google Drive หรือ Dropbox โดยตรง

เลือกว่าคุณต้องการให้ PDF ที่ได้จากการประมวลผลเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน และต้องการเพิ่มขอบเอกสารหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถรวมรูปภาพทั้งหมดให้อยู่ใน PDF ไฟล์เดียวได้อีกด้วย จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของคุณ หรือบันทึกกลับไปยังคลาวด์ โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการแปลง 'JPG เป็น PDF' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

WORD เป็น PDF

WORD เป็น PDF

ในการแปลงเอกสารหนึ่งหรือหลายเอกสารจาก WORD เป็น PDF ทำได้โดยการเลือกเอกสารจากอุปกรณ์ของคุณ หรือเลือกจากบัญชีแหล่งเก็บข้อมูลบนคลาวด์ อย่างเช่น บัญชี Google Drive หรือ Dropbox

คลิกที่ "แปลงเป็น PDF" เพื่อแปลงไฟล์ .docx ของคุณให้เป็นเอกสารที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของคุณ หรือบันทึกกลับไปยังคลาวด์ โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการแปลง 'Word เป็น PDF' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

POWERPOINT เป็น PDF

POWERPOINT เป็น PDF

ในการแปลงไฟล์หนึ่งไฟล์หรือหลายไฟล์จาก Power Point เป็น PDF ทำได้โดยการอัปโหลดเอกสารจากอุปกรณ์ของคุณ หรืออัปโหลดจากคลาวด์ผ่าน Google Drive หรือ Dropbox โดยตรง

คลิกที่ "แปลงเป็น PDF" เพื่อแปลงไฟล์ .pptx ของคุณให้เป็นเอกสารที่ไม่สามารถแก้ไขได้ รูปภาพและข้อความทั้งหมดจากงานนำเสนอ .pptx ของคุณจะถูกแปลงเป็นไฟล์ PDF จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของคุณ หรือบันทึกกลับไปยังคลาวด์ โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการแปลง 'Power Point เป็น PDF' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

Excel เป็น PDF

EXCEL เป็น PDF

ในการแปลงไฟล์หนึ่งไฟล์หรือหลายไฟล์จาก Excel เป็น PDF ทำได้โดยการอัปโหลดเอกสารจากอุปกรณ์ของคุณ หรืออัปโหลดจากบัญชี Google Drive หรือ Dropbox โดยตรง

คลิกที่ 'แปลงเป็น PDF' เพื่อแปลงไฟล์ .xlsx ของคุณให้เป็นเอกสารที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ตารางและภาพกราฟิกทั้งหมดจาก Excel ของคุณจะถูกแปลงเป็นเอกสาร PDF จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของคุณ หรือบันทึกกลับไปยังคลาวด์ โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการแปลง 'Excel เป็น PDF' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

HTML เป็น PDF

HTML เป็น PDF

การแปลงหน้าเว็บเป็น PDF ทำได้โดยอัปโหลดรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณหรือจากบัญชี Google Drive หรือ Dropbox ของคุณโดยตรง

วาง URL ที่คุณต้องการแปลงลงในกล่องข้อความ ตัวอย่างเอกสารจะแสดงขึ้นมา คุณสามารถกำหนดการวางแนวและระยะขอบของเอกสารได้จากเมนูด้านข้าง

คลิกที่ปุ่ม 'แปลงเป็น PDF' ดาวน์โหลดหน้าเว็บที่ส่งออกมาของคุณหรือบันทึกกลับไปยังคลาวด์ โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการแปลง 'HTML เป็น PDF' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

แปลงจาก PDF
PDF เป็น JPG

PDF เป็น JPG

ในการแปลง PDF เป็น JPG ทำได้โดยการเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ หรือเลือกจากบัญชี Google Drive หรือ Dropbox ของคุณ

คุณสามารถแปลง PDF เป็น JPG ได้ หรือจะแยกรูปภาพทั้งหมดลงในไฟล์ .zip ก็ได้ จากนั้นกดปุ่ม 'แปลงเป็น JPG' เพื่อแปลง PDF ของคุณเป็น JPG โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการแปลง 'PDF เป็น JPG' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

PDF เป็น WORD

PDF เป็น WORD

ในการแปลงเอกสารหนึ่งหรือหลายเอกสารจาก PDF เป็น Word ทำได้โดยการเลือกเอกสารจากอุปกรณ์ของคุณ หรือเลือกจากบัญชีแหล่งเก็บข้อมูลบนคลาวด์ อย่างเช่น บัญชี Google Drive หรือ Dropbox

คลิกที่ 'แปลงเป็น Word' เพื่อแปลงไฟล์ PDF ของคุณให้เป็นเอกสารที่สามารถแก้ไขได้ จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ .docx ของคุณ หรือบันทึกกลับไปยังคลาวด์ โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการแปลง 'PDF เป็น Word' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

PDF เป็น POWERPOINT

PDF เป็น POWERPOINT

ในการแปลงไฟล์ PDF เป็น Power Point ทำได้โดยการอัปโหลดเอกสารจากอุปกรณ์ของคุณ หรืออัปโหลดจากคลาวด์ผ่าน Google Drive หรือ Dropbox โดยตรง

คลิกที่ 'แปลงเป็น Power Point' เพื่อแปลงไฟล์ PDF ของคุณให้เป็นเอกสารที่สามารถแก้ไขได้ รูปภาพ, ข้อความ และภาพกราฟิกทั้งหมดจาก PDF ของคุณจะถูกแปลงเป็นไฟล์ Power Point เมื่อแปลงเอกสารที่มีหลายหน้า แต่ละหน้าจะถูกแปลงให้เป็นงานนำเสนอ .pptx จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ .pptx ของคุณ หรือบันทึกกลับไปยังคลาวด์ โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการแปลง 'PDF เป็น Power Point' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

PDF เป็น Excel

PDF เป็น EXCEL

ในการแปลงไฟล์หนึ่งไฟล์หรือหลายไฟล์จาก PDF เป็น Excel ทำได้โดยการอัปโหลดเอกสารจากอุปกรณ์ของคุณ หรืออัปโหลดจากบัญชี Google Drive หรือ Dropbox โดยตรง

คลิกที่ 'แปลงเป็น Excel' เพื่อแปลงไฟล์ PDF ของคุณให้เป็นเอกสารที่สามารถแก้ไขได้ ตารางและภาพกราฟิกทั้งหมดจาก PDF ของคุณจะถูกแปลงเป็นเอกสาร .xslx จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ Excel ของคุณ หรือบันทึกกลับไปยังคลาวด์ โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการแปลง 'PDF เป็น Excel' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

ความปลอดภัยของ PDF
ปลดล็อค pdf

ปลดล็อค PDF

ในการลบรหัสผ่านออกจากไฟล์ PDF ทำได้โดยการอัปโหลดเอกสารจากอุปกรณ์ของคุณ หรืออัปโหลดจากบัญชี Google Drive หรือ Dropbox โดยตรง

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม 'ปลดล็อค PDF' เครื่องมือของเราจะปลดล็อคเอกสารของคุณโดยการลบรหัสผ่านออกไป โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการ 'ปลดล็อค PDF' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

ป้องกัน PDF

ป้องกัน PDF

ในการปกป้อง PDF ให้ปลอดภัยด้วยการใช้รหัสผ่าน สามารถทำได้โดยการอัปโหลดเอกสารจากอุปกรณ์ของคุณ หรืออัปโหลดจากบัญชี Google Drive หรือ Dropbox โดยตรง

เลือกรหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสและปกป้อง PDF ของคุณให้ปลอดภัย จากนั้นกดปุ่ม 'ปกป้อง PDF' เพื่อใส่รหัสผ่านลงในไฟล์ของคุณ โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการ 'ปกป้อง PDF' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

PDF เป็น PDF/A

PDF เป็น PDF/A

ในการแปลงไฟล์หนึ่งไฟล์หรือหลายไฟล์พร้อมกันจาก PDF เป็น PDF/A ทำได้โดยการอัปโหลดเอกสารจากอุปกรณ์ของคุณ หรืออัปโหลดจากบัญชี Google Drive หรือ Dropbox โดยตรง

จากนั้นกดปุ่ม 'PDF เป็น PDF/A' แล้วดาวน์โหลดหรือบันทึก PDF ที่แปลงแล้วกลับไปยังคลาวด์ของคุณเพื่อการเก็บรักษาในระยะยาว โปรดตรวจสอบขีดจำกัดการแปลง 'PDF เป็น PDF/A' สำหรับบัญชีแต่ละประเภท

เซ็น PDF

เซ็น PDF

เพื่อเซ็นเอกสารของคุณเอง

อัปโหลดเอกสารมายังเครื่องมือเซ็น PDF ของเรา เซ็น เลือกวิธีการเซ็นที่ต้องการจากเมนูในแถบด้านข้างเพื่อปรับแต่งลายเซ็นของคุณ คุณสามารถวาดลายเซ็นของคุณ, อัปโหลดลายเซ็นที่มีอยู่แล้ว หรือเซ็นด้วยตัวหนังสือได้ คุณสามารถเพิ่มช่องอื่นๆ ลงในลายเซ็นของคุณได้ เช่น วันที่และชื่อย่อ ดาวน์โหลด คลิกที่ปุ่ม ‘เซ็น PDF’ เพื่อดาวน์โหลด PDF ที่เซ็นแล้วของคุณหรือบันทึกกลับไปยังคลาวด์

เพื่อเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การสร้างคำขอลายเซ็น ทำได้โดยการอัปโหลดเอกสารมายังเครื่องมือเซ็น PDF ของเรา ทันทีที่คุณอัปโหลดเอกสาร PDF ของคุณ จะมีการสร้างคำขอลายเซ็นขึ้น คุณจะต้องเพิ่มผู้เซ็น, ช่องสำหรับเซ็น, แก้ไขข้อมูลความปลอดภัยแล้วส่ง เซ็น ผู้เซ็นทั้งหมดจะได้รับอีเมลที่เข้าถึงเอกสารได้ และจะสามารถอ่านและเซ็นเอกสารได้ ดาวน์โหลด ทันทีที่กระบวนการเซ็นเสร็จสิ้น คุณจะได้รับสำเนาเอกสารที่เซ็นแล้วพร้อมกับตัวเลือกในการดาวน์โหลดหลักฐานการตรวจสอบ หลักฐานการตรวจสอบสามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมายได้

แนวคิดด้านเทคโนโลยี

ไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

หากคุณประมวลผลไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เราจะขอให้คุณช่วยเปิดไฟล์ให้กับเรา ทันทีที่เปิดไฟล์และประมวลผลเสร็จเราให้สัญญาว่าจะไม่เก็บรหัสผ่านนี้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การหมุนไฟล์

คุณสามารถหมุนไฟล์ได้โดยการวางเมาส์เหนือไฟล์แล้วคลิกที่ไอคอน () แต่ถ้าต้องการหมุนมากกว่า 10 ไฟล์พร้อมกัน คุณสามารถทำได้อัตโนมัติในหน้าต่างป๊อปอัพที่แสดงขึ้นมา ก่อนจะหมุนคุณต้องทำให้ทุกหน้าอยู่ในแนวเดียวกันก่อน

การหมุน JPG เป็น PDF

การหมุนภาพในเอกสาร PDF จะมีผลเฉพาะกับรูปภาพเท่านั้น หลังจากนั้นคุณจะสามารถเลือกการวางแนวหน้ากระดาษได้ (แนวตั้งหรือแนวนอน) พร้อมกับรูปภาพใหม่ที่หมุนแล้ว

การจัดระเบียบไฟล์

คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์ได้หลายวิธี ลากและวางไฟล์ได้ตามที่คุณต้องการ คุณสามารถจัดเรียงไฟล์ตามตัวอักษรได้โดยการคลิกที่ไอคอน () และยังสามารถเรียงแบบกลับลำดับตัวอักษรได้อีกด้วยโดยการคลิกที่ไอคอน ()

การบีบอัดไฟล์

หลังจากประมวลผลไฟล์ของคุณเสร็จแล้ว คุณจะเห็นขนาดของไฟล์ต้นฉบับและเปอร์เซ็นต์ที่ไฟล์ถูกลดขนาดลง ในกรณีที่ไฟล์ PDF ถูกบีบอัดมาอยู่แล้ว เราจะไม่สามารถบีบอัดได้อีก

การอัปโหลดและประมวลผล

เวลาที่ใช้ในการอัปโหลดและประมวลผลไฟล์จะขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณและขนาดของไฟล์ที่คุณเลือก หากเบราว์เซอร์ปิดลงขณะที่ไฟล์ของคุณกำลังประมวลผลอยู่ คุณสามารถตรวจสอบสถานะการประมวลผลไฟล์เหล่านั้นได้ที่เมนู 'บัญชีของฉัน' ในส่วน 'ไฟล์ที่ประมวลผลล่าสุด'

การดาวน์โหลด

ไฟล์ที่ได้จากการประมวลผลจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราหลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถบันทึกกลับไปยังคลาวด์ของคุณโดยตรงได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นบัญชี Google Drive หรือ Dropbox คุณสามารถยกเลิกลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ได้ตลอดเวลา

การทำงานจากคลาวด์

คุณไม่จำเป็นต้องมีไฟล์ที่ต้องการประมวลผลอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณมีบัญชี Google Drive หรือ Dropbox ก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์เข้าสู่หน้าเว็บของเราได้โดยตรง เมื่อไฟล์ของคุณประมวลผลเสร็จ คุณสามารถบันทึกกลับไปยังคลาวด์ได้ทันที ในการประมวลผลไฟล์ที่เก็บอยู่บนคลาวด์คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านบัญชีคลาวด์ของคุณในครั้งแรกที่ใช้คุณสมบัตินี้ รหัสผ่านของคุณจะไม่ถูกเก็บไว้ในระบบของเรา คุณสมบัตินี้มีประโยชน์มากเมื่อทำงานจากอุปกรณ์อย่างมือถือหรือแท็บเล็ต

การเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด

ในการเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม 'เลือกรูปภาพ' หากคุณต้องการเลือกพร้อมกันมากกว่าหนึ่งไฟล์ ให้กดปุ่ม 'Ctrl' ค้างไว้ขณะคลิกเลือกไฟล์ และหากไฟล์มีการเรียงลำดับต่อกัน ให้คลิกที่ไฟล์แรกและไฟล์สุดท้ายพร้อมกับกดปุ่ม 'Shift' ค้างไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถลากไฟล์มาปล่อยในพื้นที่ทำงานของเราได้โดยตรงอีกด้วย

ความต้องการต่ำสุด

เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือของเราผ่านเบราว์เซอร์ต่อไปนี้: Chrome, Firefox, Explorer +10 และ Safari เมื่อใช้งานผ่าน Explorer เวอร์ชัน 8 และ 9 ตัวเลือกการทำงานสำหรับหน้าเอกสารจะถูกปิด iLovePDF จำเป็นต้องทำงานร่วมกับ Javascript ที่เปิดอยู่

ปัญหาทางเทคนิค

iLovePDF เวอร์ชันใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่ายขึ้นและเราได้พยายามจัดการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ อย่างไรก็ตามหากคุณพบปัญหา ได้โปรดอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ หากไฟล์ของคุณไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับกรุณาแนบมากับอีเมลของคุณด้วยเพื่อเราจะได้แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหา

อ๊ะ! มีบางอย่างไม่ถูกต้องกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณ...