เลือกแผนที่เหมาะกับคุณ

การเรียกเก็บเงินรายเดือน
การเรียกเก็บเงินรายปี
-44%ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

นอกเหนือจากการเข้ารหัสระหว่างการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลแล้ว เรายังปฏิบัติตามมาตรฐาน, ข้อบังคับ และการรับรองต่างๆที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยเปรียบเทียบคุณสมบัติแผน

ฟรี Premium Business
บริการ
เครื่องมือ
เครื่องมือที่มี
 • รวม PDF
 • แยก PDF
 • บีบอัด PDF
 • Office เป็น PDF
 • WORD เป็น PDF
 • POWERPOINT เป็น PDF
 • EXCEL เป็น PDF
 • PDF เป็น WORD
 • PDF เป็น WORD (OCR)
 • PDF เป็น POWERPOINT
 • PDF เป็น EXCEL
 • PDF เป็น EXCEL (OCR)
 • OCR PDF
 • PDF เป็น JPG
 • รูปภาพ เป็น PDF
 • ใส่หมายเลขหน้า
 • ใส่ลายน้ำ
 • หมุน PDF
 • ปลดล็อค PDF
 • ป้องกัน PDF
 • ลบหน้า PDF
 • เรียงหน้า PDF ใหม่
 • จัดเรียงหน้า PDF
 • PDF เป็น PDF/A
 • ซ่อม PDF
 • เว็บเป็น PDF
 • แก้ไข PDF
 • เซ็น PDF
 • สแกนเป็น PDF
รวมเครื่องมือทั้งหมด
 • รวม PDF
 • แยก PDF
 • บีบอัด PDF
 • Office เป็น PDF
 • WORD เป็น PDF
 • POWERPOINT เป็น PDF
 • EXCEL เป็น PDF
 • PDF เป็น WORD
 • PDF เป็น WORD (OCR)
 • PDF เป็น POWERPOINT
 • PDF เป็น EXCEL
 • PDF เป็น EXCEL (OCR)
 • OCR PDF
 • PDF เป็น JPG
 • รูปภาพ เป็น PDF
 • ใส่หมายเลขหน้า
 • ใส่ลายน้ำ
 • หมุน PDF
 • ปลดล็อค PDF
 • ป้องกัน PDF
 • ลบหน้า PDF
 • เรียงหน้า PDF ใหม่
 • จัดเรียงหน้า PDF
 • PDF เป็น PDF/A
 • ซ่อม PDF
 • เว็บเป็น PDF
 • แก้ไข PDF
 • เซ็น PDF
 • สแกนเป็น PDF
รวมเครื่องมือทั้งหมด
 • รวม PDF
 • แยก PDF
 • บีบอัด PDF
 • Office เป็น PDF
 • WORD เป็น PDF
 • POWERPOINT เป็น PDF
 • EXCEL เป็น PDF
 • PDF เป็น WORD
 • PDF เป็น WORD (OCR)
 • PDF เป็น POWERPOINT
 • PDF เป็น EXCEL
 • PDF เป็น EXCEL (OCR)
 • OCR PDF
 • PDF เป็น JPG
 • รูปภาพ เป็น PDF
 • ใส่หมายเลขหน้า
 • ใส่ลายน้ำ
 • หมุน PDF
 • ปลดล็อค PDF
 • ป้องกัน PDF
 • ลบหน้า PDF
 • เรียงหน้า PDF ใหม่
 • จัดเรียงหน้า PDF
 • PDF เป็น PDF/A
 • ซ่อม PDF
 • เว็บเป็น PDF
 • แก้ไข PDF
 • เซ็น PDF
 • สแกนเป็น PDF
การประมวลผลพร้อมกันหลายไฟล์
จำกัด
 • รวม PDF 25
 • แยก PDF 1
 • บีบอัด PDF 2
 • Office เป็น PDF 1
 • WORD เป็น PDF 1
 • POWERPOINT เป็น PDF 1
 • EXCEL เป็น PDF 1
 • PDF เป็น Office 1
 • PDF เป็น WORD 1
 • PDF เป็น POWERPOINT 1
 • PDF เป็น EXCEL 1
 • OCR PDF 1
 • PDF เป็น JPG 2
 • รูปภาพ เป็น PDF 20
 • ใส่หมายเลขหน้า 2
 • ใส่ลายน้ำ 2
 • หมุน PDF 20
 • ปลดล็อค PDF 2
 • ป้องกัน PDF 2
 • จัดเรียงหน้า PDF 5
 • PDF เป็น PDF/A 1
 • ซ่อม PDF 1
 • แก้ไข PDF 1
 • เซ็น PDF 3
ไม่จำกัด
 • รวม PDF 500
 • แยก PDF 1
 • บีบอัด PDF 10
 • Office เป็น PDF 10
 • WORD เป็น PDF 10
 • POWERPOINT เป็น PDF 10
 • EXCEL เป็น PDF 10
 • PDF เป็น Office 10
 • PDF เป็น WORD 10
 • PDF เป็น POWERPOINT 10
 • PDF เป็น EXCEL 10
 • OCR PDF 10
 • PDF เป็น JPG 10
 • รูปภาพ เป็น PDF 80
 • ใส่หมายเลขหน้า 10
 • ใส่ลายน้ำ 10
 • หมุน PDF 80
 • ปลดล็อค PDF 10
 • ป้องกัน PDF 80
 • จัดเรียงหน้า PDF 20
 • PDF เป็น PDF/A 10
 • ซ่อม PDF 10
 • แก้ไข PDF 1
 • เซ็น PDF 5
ไม่จำกัด
 • รวม PDF 500
 • แยก PDF 1
 • บีบอัด PDF 10
 • Office เป็น PDF 10
 • WORD เป็น PDF 10
 • POWERPOINT เป็น PDF 10
 • EXCEL เป็น PDF 10
 • PDF เป็น Office 10
 • PDF เป็น WORD 10
 • PDF เป็น POWERPOINT 10
 • PDF เป็น EXCEL 10
 • OCR PDF 10
 • PDF เป็น JPG 10
 • รูปภาพ เป็น PDF 80
 • ใส่หมายเลขหน้า 10
 • ใส่ลายน้ำ 10
 • หมุน PDF 80
 • ปลดล็อค PDF 10
 • ป้องกัน PDF 80
 • จัดเรียงหน้า PDF 20
 • PDF เป็น PDF/A 10
 • ซ่อม PDF 10
 • แก้ไข PDF 1
 • เซ็น PDF 5
ขนาดไฟล์ต่องาน
จำกัด
 • รวม PDF 100 MB
 • แยก PDF 100 MB
 • บีบอัด PDF 200 MB
 • Office เป็น PDF 15 MB
 • WORD เป็น PDF 15 MB
 • POWERPOINT เป็น PDF 15 MB
 • EXCEL เป็น PDF 15 MB
 • PDF เป็น Office 15 MB
 • PDF เป็น WORD 15 MB
 • PDF เป็น POWERPOINT 15 MB
 • PDF เป็น EXCEL 15 MB
 • OCR PDF 15 MB
 • PDF เป็น JPG 25 MB
 • รูปภาพ เป็น PDF 40 MB
 • ใส่หมายเลขหน้า 100 MB
 • ใส่ลายน้ำ 100 MB
 • หมุน PDF 100 MB
 • ปลดล็อค PDF 100 MB
 • ป้องกัน PDF 100 MB
 • จัดเรียงหน้า PDF 100 MB
 • PDF เป็น PDF/A 100 MB
 • ซ่อม PDF 100 MB
 • แก้ไข PDF 100 MB
 • เซ็น PDF 50 MB
ไม่จำกัด
 • รวม PDF 4 GB
 • แยก PDF 4 GB
 • บีบอัด PDF 4 GB
 • Office เป็น PDF 4 GB
 • WORD เป็น PDF 4 GB
 • POWERPOINT เป็น PDF 4 GB
 • EXCEL เป็น PDF 4 GB
 • PDF เป็น Office 4 GB
 • PDF เป็น WORD 4 GB
 • PDF เป็น POWERPOINT 4 GB
 • PDF เป็น EXCEL 4 GB
 • OCR PDF 4 GB
 • PDF เป็น JPG 4 GB
 • รูปภาพ เป็น PDF 4 GB
 • ใส่หมายเลขหน้า 4 GB
 • ใส่ลายน้ำ 4 GB
 • หมุน PDF 4 GB
 • ปลดล็อค PDF 4 GB
 • ป้องกัน PDF 4 GB
 • จัดเรียงหน้า PDF 4 GB
 • PDF เป็น PDF/A 4 GB
 • ซ่อม PDF 4 GB
 • แก้ไข PDF 100 MB
 • เซ็น PDF 50 MB
ไม่จำกัด
 • รวม PDF 4 GB
 • แยก PDF 4 GB
 • บีบอัด PDF 4 GB
 • Office เป็น PDF 4 GB
 • WORD เป็น PDF 4 GB
 • POWERPOINT เป็น PDF 4 GB
 • EXCEL เป็น PDF 4 GB
 • PDF เป็น Office 4 GB
 • PDF เป็น WORD 4 GB
 • PDF เป็น POWERPOINT 4 GB
 • PDF เป็น EXCEL 4 GB
 • OCR PDF 4 GB
 • PDF เป็น JPG 4 GB
 • รูปภาพ เป็น PDF 4 GB
 • ใส่หมายเลขหน้า 4 GB
 • ใส่ลายน้ำ 4 GB
 • หมุน PDF 4 GB
 • ปลดล็อค PDF 4 GB
 • ป้องกัน PDF 4 GB
 • จัดเรียงหน้า PDF 4 GB
 • PDF เป็น PDF/A 4 GB
 • ซ่อม PDF 4 GB
 • แก้ไข PDF 100 MB
 • เซ็น PDF 50 MB
ทีม
ส่วนลดตามปริมาณ
SSO
สนับสนุน
แบบฟอร์มการติดต่อ ผู้จัดการบัญชีเฉพาะ
บริการแบบไม่มีโฆษณา
อุปกรณ์
เว็บ
Desktop
มือถือ
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
คำขอลายเซ็น
ลายเซ็นดิจิทัล
รวม 5 / เดือน
ปรับเปลี่ยนปริมาณได้
ปรับเปลี่ยนปริมาณได้
ใบรับรองที่กำหนดเอง
การสร้างแบรนด์เฉพาะตัว
หลักฐานการตรวจสอบ
การปกป้องเอกสารที่เซ็น
ความปลอดภัย
การเชื่อมต่อปลอดภัยด้วย Https
การรับรอง ISO27001
ฮาร์ดแวร์เฉพาะ
เริ่มใช้งาน ไปเป็นพรีเมี่ยม ติดต่อเรา

คำถามที่พบบ่อย

ทีมสนับสนุนของเราตอบคำถามเหล่านี้เกือบทุกวัน
ฉันสามารถทดลองใช้งานก่อนสมัครเป็นสมาชิกได้หรือไม่?

ในฐานะผู้ใช้ฟรี คุณมีขีดจำกัดในการเข้าถึงเครื่องมือทั้งหมดของเรา การอัพเกรดเป็นพรีเมี่ยมจะทำให้คุณเข้าถึงเครื่องมือเดียวกันได้ในขีดจำกัดงานและขนาดสูงสุด

ฉันต้องการซื้อหลายๆบัญชี ฉันจะได้รับส่วนลดหรือไม่?

iLovePDF มีราคาที่เหมาะสมมากอยู่แล้ว มีเพียงสมาชิกรายปีเท่านั้นที่จะได้รับส่วนลด 33% สำหรับผู้ใช้ถึง 10 คน สำหรับการใช้งานบัญชีผู้ใช้จำนวนที่มากกว่านี้ กรุณาส่งอีเมลหาเรา

มีส่วนลดหรือไม่?

เรามีส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษา เพียงแค่สมัครใช้งานด้วยที่อยู่อีเมลของนักเรียนนักศึกษา คุณก็จะได้รับส่วนลดอัตโนมัติ หากที่อยู่อีเมลนักเรียนหรือนักศึกษาของคุณไม่เป็นที่รู้จัก กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนของเรา

ฉันสามารถรวมใบแจ้งค่าบริการใบเดียวต่อบัญชีหลายๆบัญชีได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถผูกบัญชีของทุกคนไว้กับบัตรเครดิตใบเดียวเพื่อรวมใบแจ้งค่าบริการได้ เพียงกรอกอีเมลของสมาชิกในกลุ่ม แล้วแผนของคุณจะอัพเกรดอัตโนมัติ

คุณรับชำระเงินด้วยวิธีใดบ้าง?

เรารับชำระเงินผ่าน Visa, MasterCard, Discover, American Express และอื่นๆ หากคุณไม่ต้องการใช้บัตรเครดิต คุณสามารถชำระเงินผ่าน PayPal ได้ หากคุณจำเป็นต้องใช้การชำระเงินช่องทางอื่น กรุณาแจ้งให้เราทราบ

ฉันสามารถยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกได้หรือไม่?

แน่นอน! หากบัญชีของคุณไม่ตรงกับความต้องการ คุณสามารถยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อ

จะเป็นอย่างไรถ้าฉันต้องการจะเปลี่ยนแผนระหว่างสัญญา?

คุณสามารถเพิ่มและลบสิทธิ์การใช้งานได้ตามต้องการจากบัญชีของคุณ ในทำนองเดียวกันคุณสามารถอัพเกรดการสมัครเป็นสมาชิกได้ เราจะปรับราคาให้อัตโนมัติ

คุณสามารถออกใบกำกับภาษีให้ฉันได้หรือไม่?

ได้ เราออกใบกำกับภาษีให้กับทุกแผน ราคาทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เรามีการเรียกเก็บเงินรายเดือนและรายปี คุณสามารถจัดการใบแจ้งหนี้และแก้ไขการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินได้จากหน้าบัญชีของคุณ

อ๊ะ! มีบางอย่างไม่ถูกต้องกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณ...