ใส่ลายน้ำลงใน PDF

เพิ่มรูปภาพหรือข้อความเป็นลายน้ำลงใน PDF ของคุณภายในไม่กี่วินาที เลือกการออกแบบตัวอักษร, ความโปร่งใส และการจัดวาง

ลายน้ำนี้จะนำมาใช้กับไฟล์เหล่านี้
กำลังอัปโหลดกำลังนำไฟล์มาจาก Drive
กำลังอัปโหลดกำลังนำไฟล์มาจาก Dropbox
กำลังอัปโหลด 0 ไฟล์จาก 0 ไฟล์
เหลือเวลา - วินาที - ความเร็วในการอัปโหลด - MB/S
อัปโหลดแล้ว

กำลังใส่ลายน้ำ...

กำลังประมวลผล
อ๊ะ! มีบางอย่างไม่ถูกต้องกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณ...